Privacy

​​Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. De ASKO heeft daarom een reglement opgesteld ter bescherming van hun persoonsgegevens. Het volledige reglement kunt u hier​ downloaden. Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.

Ook worden er op de Alan Turingschool filmopnames gemaakt in de klassen ten behoeve van School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Hiermee stimuleren we de professionalisering van de leerkrachten. Filmfragmenten worden alleen voor intern gebruik bekeken en worden niet zonder toestemming van de ouders aan derden verstrekt. Verder kunt u het bij de administratie of de leerkracht aangeven wanneer u foto’s van uw kind liever niet op de website geplaatst wilt hebben.  U krijgt hiervoor een formulier bij de start van het schooljaar.