Ouders

​​Wij vinden het belangrijk om u als ouder te betrekken bij ons onderwijs. Ons motto is 'samen werken aan leren'. Dit zorgt voor betere resultaten op alle gebieden. ​​

Ouderbetrokkenheid

We spreken van ouderbetrokkenheid als ouders belangstelling tonen voor school, het huiswerk begeleiden, ouderavonden bezoeken en respect tonen voor de leraar. Het team van de Alan Turingschool is in eerste instantie verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de zorg, maar wij denken dat wij elkaar kunnen ondersteunen. U kunt dus meedenken over het onderwijs en leerkrachten over de opvoeding. We kunnen elkaar buitengewoon waardevolle tips geven, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.


Ouderparticipatie

Ouders kunnen op verschillende manieren meedoen en meehelpen op school. Via het ​ouderteam en de medezeggenschapsraad​ kunt u meepraten over de ontwikkelingen op school. Maar u kunt ook:
  • ​als begeleider meegaan op excursies,
  • hapjes maken voor feestelijkheden,
  • meehelpen met opknapwerk,
  • ​een leuk project opzetten samen met een leerkracht.
Daarnaast kunnen ouders financieel participeren door het doen van een vrijwillige ouderbijdrage en eventueel een aanvullende bijdrage in het solidariteitsfonds van de Stichting Vrienden van de Alan Turingschool.