Blessures onder schooltijd

​​​Als een kind onder schooltijd een blessure of verwonding oploopt, dan volgen wij de volgende werkwijze:

  • de medewerker schat de ernst van de situatie in;
  • indien nodig, wordt een medewerker met meer kennis van eerste hulp bij ongelukken om raad gevraagd;
  • indien nodig, brengt een medewerker het kind naar de Eerste Hulp van het OLVG Oost Ziekenhuis. Als ouder/verzorger hoort u dit natuurlijk.
  • ​Alle ongevallen noteren we in een 'ongevallenschrift', dat in de directiekamer ligt. De bedoeling daarvan is inzicht te krijgen in de aard van de ongevallen en zo nodig regels of het gebouw aan te passen.