Excursie met auto's

​​Soms gaan kinderen in kleine groepen per auto op excursie. Daarvoor kennen we de volgende afspraken:

  • ​we lichten ouders van tevoren schriftelijk in,
  • als ouders geen toestemming geven vragen we ze dat schriftelijk te melden,
  • kinderen mogen alleen met auto's mee waarvoor een inzittendenverzekering is afgesloten,
  • de in Nederland geldende regels t.a.v. vervoer van jonge kinderen moeten door de bestuurder in acht genomen worden. U kunt ze onder andere vinden op de website van de ANWB, www.anwb.nl​.