Huiswerk

​Onze leerlingen krijgen vanaf groep 6 af en toe huiswerk. In groep 7 zijn er twee vaste huiswerkdagen. In groep 8 zijn er geen vaste huiswerkdagen meer. Leerlingen moeten dan een agenda gebruiken om te (leren) plannen. De leerkracht begeleidt ze hierbij.

Leerlingen die op het gebied van rekenen of taal extra oefening kunnen gebruiken, krijgen ook weleens extra werk mee naar huis. Dit kan ook in groep 3, 4 of 5 zijn. Hiervan wordt u als ouder vooraf op de hoogte gesteld. Vanaf het moment dat de BSO haar deuren opent, zal daar ondersteuning worden gegeven bij het huiswerk maken.​