Schooltuinen

​​In groep 6 krijgen de leerlingen vanaf januari les in de schooltuinen van het complex N.J. Schaap in Amsterdam Noord. Ze worden gebracht en gehaald met een schoolbus. Een schooltuinmeester of -juf leert ze van alles over planten en zaaien, het onderhouden van een tuin en het oogsten van bloemen en planten. Eerst krijgen de kinderen drie of vier voorbereidende lessen in het leslokaal, daarna starten de wekelijkse schooltuinlessen. De lessen gaan door in groep 7. Rond de herfstvakantie sluiten we af. De schooltuinlessen worden gefinancierd door de gemeente.