Luizencontrole

​​​Het zou fijn zijn als u gedurende het hele jaar uw kind regelmatig controleert op hoofdluis. Op school controleren we na iedere schoolvakantie in alle groepen op luizen. We vragen ouders om assistentie bij de luizencontrole.

Als er bij een kind hoofdluis wordt gevonden, laten we dat de ouders zo snel mogelijk weten. Het is belangrijk dat u uw kind nog dezelfde dag behandelt met luizenlotion van de apotheek. Daarna moet u het haar minimaal twee weken lang elke dag uitkammen met een luizenkam. De leerkracht brengt ook de andere ouders op de hoogte als er luizen zijn. Het is belangrijk het haar thuis een tijdje extra te controleren. ​