Schoolarts

​​​De Alan Turingschool werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Het Ouder- en Kindcentrum vult sinds oktober 2011 voor alle kinderen uit het stadsdeel Centrum een overdrachtsformulier in bij de start van het basisonderwijs. Op het formulier worden voor de schoolloopbaan van het kind relevante medische en sociaal-emotionele gegevens vermeld. Dit gebeurt bij het consult dat plaatsvindt als het kind 3 jaar en 9 maanden oud is, en alleen wanneer de ouders hiervoor toestemming geven. Alle kinderen krijgen vervolgens op 5-jarige en op 10-jarige leeftijd een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Ouders of school (in overleg met de ouders) kunnen ook kinderen van andere leeftijden aanmelden voor een onderzoek als daar reden toe is. ​