Voorschool

​In het gebouw van de Alan Turingschool kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar terecht bij de Voorschool De Poolster van IJsterk. De Voorschool is een samenwerkingsverband tussen peuterspeelzalen en basisschool, met als doel een doorlopende lijn in de taalontwikkeling te realiseren. Op de Voorschool wordt gewerkt met het programma Startblokken. Ook de Voorschool werkt met thema’s. Regelmatig zijn dat dezelfde thema’s als in de basisschoolgroepen. Ook nemen de kinderen vaak deel aan activiteiten en feesten van de basisschool. Op deze manier verloopt de overgang van naar groep 1 van de basisschool voor kinderen van de Voorschool vloeiend, en kunnen ze met een goede basis op het gebied van de Nederlandse taal aan school beginnen.​