Voorschool de kleine Alan Turingschool

In het gebouw van de Alan Turingschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht bij de Voorschool de Kleine Alan Turing van Dynamo. De Voorschool is een samenwerkingsverband tussen peuterspeelzaal en basisschool, met als doel een doorlopende lijn in de taalontwikkeling te realiseren. 

Op de Voorschool wordt gewerkt met het programma Kaleidoscoop. De Voorschool werkt zoveel mogelijk met dezelfde thema's als de basisschoolgroepen.  Daardoor bestaat er een doorlopende lijn  naar de onderbouw. Ook nemen de kinderen vaak deel aan activiteiten en feesten van de basisschool. Op deze manier verloopt de overgang naar groep 1 van de basisschool voor kinderen van de Voorschool vloeiend en kunnen ze met een goede basis aan school beginnen. 

De voorschool is telefonisch te bereiken op nummer 020-6266602.

E-mailadres: voorschoolkleinealanturing@dynamo-amsterdam.nl