Inspectie

Per 3 oktober 2019 heeft de Alan Turingschool de waardering 'goed' gekregen van de Onderwijsinspectie. 

De inspectie heeft deze waardering gegeven op basis van een analyse van de ambities van de school en de realisatie daarvan. Voorheen was een waardering 'voldoende' het hoogst haalbare. De inspectie heeft onlangs de waardering 'goed' ingevoerd als stimulans voor scholen om verdere kwaliteitsverbetering te realiseren. 


De gebieden waar de school goede kwaliteit biedt zijn binnen de kwaltiteitsstandaard onderwijsproces: aanbod, samenwerking en didactisch handelen. Binnen de kwaliteitsstandaard schoolklimaat heeft de school een goed op gebied van het pedagogisch klimaat. Ook de kwaliteitsstandaarden kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn goed beoordeeld.


De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet op de website van de Onderwijsinspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl.

Daar ziet u de resultaten Periodiek Kwaliteitsonderzoek Onderwijs (PKO) van mei 2016.

Het gaat daarbij om de resultaten van basisschool De Pool, niet om die van de Alan Turingschool.