Inspectie

De Rijksinspecteur voor het onderwijs inspecteert de school regelmatig. Het laatste Periodiek Kwaliteitsonderzoek Onderwijs (PKO) vond plaats in mei 2016. De resultaten zijn op de website van de inspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl. Het gaat daarbij om de resultaten van basisschool De Pool, niet om die van de Alan Turingschool.