Leerlingvolgsysteem

​De Alan Turingschool gebruikt ParnasSys als leerlingvolgsysteem. Leerlingen maken geregeld toetsen. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van het onderwijs vast te stellen en waar nodig te verbeteren. De toetsen laten ook zien hoe de leerling en de groep zich ontwikkelen. Als ouder hoort u tijdens de tienminutengesprekken hoe uw kind de toetsen maakt.​