Rapporten

Twee keer per jaar ontvangt u een rapport. Door middel van het rapport willen we onze leerlingen en ouders een eerlijk beeld geven van de ontwikkeling van de leerling op de Alan Turingschool. 

Na het rapport is er een tienminutengesprek met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Ligt de ontwikkeling op koers? Wat is al bereikt? Waar moet nog aan worden gewerkt? Vanaf groep 4 mogen leerlingen aanwezig zijn bij dit gesprek.