Resultaten

​De Alan Turingschool is per 1 augustus 2016 van start is gegaan als nieuwe school in stadsdeel Centrum. We zijn begonnen in het schooljaar 2016-2017 na overname van basisschool De Pool. We streven naar goede resultaten die passen bij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen. Dit geldt naast de kernvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen ook voor vakken als (wereld)burgerschap, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding. Meer informatie over onze resultaten zie  www.scholenopdekaart.nl