Resultaten

​Omdat de Alan Turingschool per 1 augustus 2016 van start is gegaan, kunnen we over de resultaten in brede zin nog geen uitspraken doen. We streven naar goede resultaten die passen bij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen. Dit geldt naast de kernvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen ook voor vakken als (wereld)burgerschap, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding.

Voor meer informatie over de opbrengsten verwijzen wij u naar de website van Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl