Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op de Alan Turingschool volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we het instrument ZIEN!. Alle leerkrachten vullen twee keer per jaar een vragenlijst in. Vanaf groep 6 vullen ook de leerlingen een speciaal voor hen bestemde vragenlijst in. Op basis van de resultaten kunnen zowel op schoolniveau als op groeps- en individueel niveau interventies gepleegd worden. 

Meer informatie over ZIEN! op www.zienvooronderwijs.nl​