Zorg- en ondersteuningsbeleid

​​Goed onderwijs komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen. Daarom is er extra aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. U kunt ons ondersteuningsplan hier downloaden:

8.12 schoolondersteuningsprofiel.pdf