Laatste nieuwsbrief van 2015

 • Gemaakt op: 14-12-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 14-12-2015 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sanne de Bos
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

Hierbij een laatste nieuwsbrief van 2015 met een aantal reminders/mededelingen. 

Inloopochtend groep 5 t/m 8 
Morgen is er voor alle ouders van groep 5 t/m 8 een inloopochtend Komt u ook even binnen om te zien waar door alle leerlingen de afgelopen weken hard aan gewerkt is? Omdat groep 8 gym heeft, start hun inloop om 9:30 (tot 9:50 uur). Welkom! 

Kerstviering
Vorige week hebben alle ouders een brief gekregen over onze kerstviering.  Hieronder een samenvatting van deze brief. 
 • Op donderdag 17 december gaan alle kinderen tot 12:00 naar school. Om 17:30 wordt in elke groep een kerstdiner georganiseerd. We hopen dat alle ouders een klein hapje willen maken voor bij het kerstdiner. U kunt zich hiervoor intekenen met een inschrijflijst op de deur van de klas. Het kerstdiner duurt tot 19:00 uur. We verwachten dat alle ouders/ verzorgers hun kind weer ophalen en dat kinderen niet alleen naar huis hoeven te lopen deze avond.  We kijken uit naar het kerstdiner op school! 
 • Op vrijdag 18 december – de laatste schooldag voor de kerstvakantie – is er een kerstviering in de gymzaal van de school. Alle kinderen van groep 1 t/m 8  treden dan voor elkaar op. Ook wordt het kerstverhaal voorgelezen en zingen we samen kerstliederen. Ook ouders zijn welkom in de gymzaal. De kerstviering is van 10:30 uur tot 11:30 uur. Kinderen mogen deze dag een uur later op school komen. We verwachten alle kinderen uiterlijk om 9:30 uur op school. Om 12:00 zijn alle kinderen vrij en start de vakantie die duurt tot 4 januari. 
Daarnaast…. Een kerstmarkt 
Als school willen we in deze kersttijd ook stil staan bij kinderen in de wereld die het moeilijk hebben. Omdat ze leven in een oorlogsgebied of andere extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Dat doen we vanuit de gedachte van de Vreedzame School: we horen bij elkaar en iedereen draagt zijn steentje bij. We willen als school een steentje bijdragen door als school stil te staan bij kinderen in de wereld die leven in moeilijke omstandigheden. Graag willen we daarnaast als school een bedrag te doneren aan 'Serieus Request' van het Rode Kruis. 

Om geld in te zamelen 

 • Vragen we alle kinderen lege flessen in te zamelen voor het goede doel. Heeft u lege flessen? Lever dan met uw kind deze in. Dat kan vanaf aanstaande donderdag (10 december) tot en met donderdag 17 december. 
 • Organiseren we een kleine kerstmarkt. Op de avond van de kerstviering (donderdagavond 17 december) kunt u vanaf 18:40 uur werkjes van kinderen/ uw kind bewonderen. Doet uw ook een kleine donatie voor het kunstwerk van uw kind?  Ook maken we een foto van de groep van uw kind. Deze foto (op groot formaat) kunt u kopen voor € 2. 

Met elkaar maken we er een prachtige kerstviering van! 


Cadeau van de OBA - met een schone lei 2016 in 
Hieronder informatie van de openbare bibliotheek in Amsterdam.We zetten dat in onze nieuwsbrief omdat we hopen zodat er in 2016 voor niemand meer een drempel is boeken te lenen bij de bibliotheek. 

Dit jaar heeft de OBA een unieke actie. Tot en met 31 december 2015 kan elk lid zijn/haar openstaande boete laten kwijtschelden. Dit geldt voor iedereen die OBA-materialen thuis heeft, waarvan de uitleentermijn is verstreken. OBA-leden kunnen voor deze actie naar de klantenservicebalie gaan in één van de 26 OBA-vestigingen. Zo beginnen alle leden met een schone lei aan 2016. 

De boete wordt alleen kwijtgescholden als men zich tussen 7 en 31 december 2015 meldt bij de klantenservicebalie in een OBA-vestiging. Als de materialen worden ingeleverd bij de inleverautomaat wordt de boete niet kwijtgescholden. 
Na het bezoek aan de klantenservicebalie en het kwijtschelden van de boete kunnen OBA-leden weer volop boeken, e-books, luisterboeken, strips, bladmuziek, e.d. lenen. Een bijkomend voordeel is dat de collectie die nu in vele Amsterdamse huizen ligt, weer terugkomt in de OBA.   


​Enquete Naschoolse Opvang 
We willen alle ouders vragen de enquete die vorige week is uitgedeeld in te vullen. 
U kunt deze inleveren op de balie bij de ingang van de school. 
Dank daarvoor! 
Hierbij een laatste nieuwsbrief van 2015. ​Wij hopen alle ouders te ontmoeten op de kerstavond (donderdag) en de kerstviering op vrijdagochtend. Verder in deze nieuwsbrief informatie vanuit de openbare bibliotheek Amsterdam. 


Foto's

Video's

Meer informatie