Nieuwsbrief 12 december 2014

 • Gemaakt op: 12-12-2014 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers


​Deze week is de school omgetoverd in kerstsferen. Ook hiervoor veel dank aan de ouders die hier een bijdrage aan hebben geleverd. We verheugen ons op het kerstdiner volgende week. We zien op de deuren van de klassen dat er heerlijke gerechten zijn bedacht om er echt een mooi feest van te maken.

Omdat we in de klas een kerststukje willen maken, willen we aan alle ouders vragen maandag met uw kind het volgende mee te geven:
- Plastic bakje (denk aan een yoghurt-bakje of boterkuipje)
- Een kaars
- Kleine spulletjes om mee te versieren

Kalender

Woensdag 17 december: Koffie ochtend met directie
Donderdagochtend 18 december: Kerstviering in de aula
Donderdagavond 18 december: Kerstdiner op school
Vrijdag 19 december: Leerlingen ’s middags vrij – start van de vakantie
Maandag 22 december: Start Kerstvakantie
Maandag 5 januari: Start School na de kerstvakantie

Wijziging van schooltijden
Deze week hebben wij met het team gesproken over de schooltijden per volgend schooljaar. Dit naar
aanleiding van de enquête die onder ouders is uitgevoerd en waarbij ouders zich hebben uitgesproken voor het wijzigen van de tijden.
Er is besloten dat de schooltijden per schooljaar 2015-2016 gaan wijzigen. We gaan naar een rooster toe waar de kinderen ’s middags overblijven op school (zogenaamd ‘continurooster’). Hoe de schooltijden eruit gaan zien gaan we nu verder onderzoeken. Dat doen we op basis van ervaring van scholen die al werken met een soortgelijk rooster.
Binnen de school start een werkgroep die kijkt naar de belangen van allereerst de leerlingen van onze school en de belangen van ouders en teamleden. Daarin maken we afwegingen en zo komen we tot een doordacht voorstel vanuit de directie.
Dit voorstel zal ruim op tijd aan de MR voorgelegd worden ter goedkeuring. Mocht u vragen hebben over het continu rooster of mee willen denken dan kunt u terecht bij Marion Schram. Zij is maandags, dinsdags en donderdags aanwezig.

Kerst
Deze week hebben alle kinderen een brief meegekregen over het kerstdiner op school. Bij deze Nieuwsbrief zit ook een brief over de kerstvoorstelling op donderdag 18 december. Beide brieven staan vanaf maandag ook op onze website (net als deze Nieuwsbrief).

Onderwijsontwikkeling
Volgende week gaat de laatste Nieuwsbrief van het jaar mee. Deze nieuwsbrief zal helemaal gaan over onze schoolontwikkeling.

Koffieochtend
De volgende koffie ochtend met de directie van de school is op woensdag 17 december van 8:45 tot 9:30 uur. Er staan veel onderwerpen op het formulier dat in de middenruimte hangt. De directie van de school zal ingaan op deze onderwerpen. Heeft u iets persoonlijks dat u graag wil delen met de directie? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wees welkom om binnen te lopen.

Thuis oefenen met Ambrasoft
Op school wordt geoefend met het computerprogramma Ambrasoft. Dit is een online oefenprogramma om taal-en rekenvaardigheden te verbeteren.
Aanstaande maandag geven we een brief mee met (persoonlijke) inlogcodes voor thuis.

Naschoolse activiteiten
Na de vakantie starten weer nieuwe de naschoolse activiteiten van Jump In en Stichting Wijsneus.
Omdat er nog enkele plekken vrij zijn voor twee ontzettende leuke activiteiten volgt hier een korte
toelichting:

 • Groep 5-6: Circus jongleren
  De kinderen leren jongleren en andere circuskunstjes van een docent van Circus Elleboog. Dit zijn allemaal professionals die hun trucjes graag aan kinderen leren.
  De eerste weken oefenen de kinderen op school. Als de act goed geoefend is gaan ze naar de Muziekschool toe. Daar oefenen ze nog een keer voordat het tijd is voor de spetterende voorstelling.
  Dan komen alle kinderen van de 4 verschillende scholen bij elkaar om samen op te treden. Alle ouders en leerkrachten worden hiervoor uitgenodigd
 • Groep 7-8: Free running
  Bij Free Running leer je over kasten heen springen, salto's maken en op een stoere manier van A naar B
  springen.
  Je kan meteen beginnen om op straat te oefenen. Over hekjes heen springen of andere obstakels die je
  buiten tegenkomt. De docent doet zelfs wedstrijden in deze sport en ook speelt hij in reclames op tv.

Tot dinsdag 16 december kan er bij uitzondering voor deze activiteiten nog ingeschreven worden.
Formulieren hiervoor zijn ook nog te verkrijgen bij Fatima of Frans.

De volgende (en laatste Nieuwsbrief van het jaar) gaat volgende week met de kinderen mee. Deze


Met nieuws over de Kerstviering, de kalender voor deze week en informatie over gewijzigde schooltijden.

Foto's

Video's

Meer informatie