Nieuwsbrief 19 maart 2014

 • Gemaakt op: 19-3-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​​
Kwaliteit van onderwijs

Wij zijn trots op onze school. Toch weten we dat er zaken zijn die altijd beter kunnen en dat willen wij als schoolteam ook graag. Als school gaan wij de komende periode door het starten van een zogenaamd ontwikkeltraject inzetten op het verder verbeteren van ons onderwijs.

 • Uitnodiging Ouderavond 3 april
  Wij willen u graag uitnodigen voor een informatieavond op donderdagavond 3 april over dit onderwerp. Op deze avond willen wij u infomeren wat we gaan doen binnen het ontwikkeltraject en gaan wij graag met u in gesprek. Om 19:00 staat de koffie voor u klaar. We starten de avond om 19:15 (eindtijd: 20:30 uur).
 • Projectleider op school
  Op de informatieavond van 3 april is ook Grad van Wijk aanwezig. Grad is op onze school als projectleider aangesteld binnen het ontwikkeltraject. Grad van Wijk is op onze school twee dagen aanwezig en gaat zich voornamelijk bezighouden met het begeleiden van leerkrachten in de klas. Dit heeft zij ook op eerdere scholen van Stichting ASKO gedaan. De dagen waarop Grad werkt zijn wisselend. Op 3 april stelt zij zich graag aan u voor.
 • Ouderenquête
  Binnen nu en twee weken ontvangt u van ons een ouderenquête. Deze enquête wordt uitgezet om uw mening over de school te horen. Dat is voor ons belangrijke informatie. Informatie die wij serieus nemen en die wij ook gebruiken om aan verdere verbetering van ons onderwijs te werken.
 • Intern Begeleider
  Vanaf april is er voor de onderbouw twee dagen per week een Intern Begeleider op school. Naast Hans van der Vleugel gaat zij zich bezighouden met de leerlingenzorg op onze school. Haar naam is Hadewych van Bommel. Onderaan deze brief stelt zij zich aan u voor.


De schoolfotograaf
Op maandag 31 maart en dinsdag 1 april is de schoolfotograaf op school. U wordt nog verder geïnformeerd. Op deze dag allemaal in onze mooiste kleren naar school☺

De Vreedzame School / De Vreedzame Wijk
In de klas werken wij volgens de ideeën van de Vreedzame School.
Wij willen daarmee bereiken dat kinderen:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen kunnen nemen
 • samen conflicten kunnen oplossen
 • verantwoordelijkheid kunnen nemen voor elkaar en voor de school en de gemeenschap
 • openstaan voor verschillen tussen mensen.

In de wijk wordt ook gewerkt om een Vreedzame Wijk te zijn. Dat betekent dat kinderen van verschillende scholen een kinderraad gaan vormen. Samen mogen zij meedenken in de wijk. Op onze school mogen drie kinderen in deze Kinderraad deelnemen. In de nieuwsbrief en op onze website houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen van de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk.

Schoolreis
Bij deze brief ontvangt u ook een brief over onze schoolreis.

Start en einde van de middag

Aan de start van de middag is het erg druk op het plein. Vanaf maandag is de deur van de school om 13:05 open (dat is nu 13:10). Er is dan een inloop in de klas van 13:05 tot 13:15.

Om 13:15 gaat de bel en gaan wij echt starten met de les. Wij willen u vragen uw kind niet eerder dan 13:05 op school te laten zijn. Er is tot dan geen toezicht op het plein.

Om 15:30 uur gaat de schoolbel. Wij zorgen ervoor dat uw kind dan gelijk naar buiten komt en dat u niet langer dan maximaal 5 minuten hoeft te wachten. Dat geldt niet voor de klassen die gymnastiek hebben tot 12:00 of 15:30 uur. Omdat de gymles tot 12:00/15:30 duurt en er daarna wordt omgekleed zijn deze kinderen iets later buiten. Dat geldt voor

 • Groep 5 op maandagochtend (tot 12:00 gym)
 • Groep 8 op maandagmiddag tot 15:30 uur én op vrijdagochtend tot 15:30 uur
 • Groep 6 op vrijdagmiddag tot 15:30 uur.


Koffie ochtend
Afgelopen woensdag op de koffie ochtend is Geertje de Man van Stichting Wijsneus
geweest. Zij heeft toegelicht wat het aanbod is van het volgend blok naschoolse activiteiten.
De brief met de activiteiten en de inschrijfformulieren hebben alle ouders ontvangen.

De volgende koffie ochtend met directie vindt plaats op woensdag 26 maart.

Wij gaan dan graag samen met u in gesprek over wat ú belangrijk vindt en signaleert op onze
school. Dit nemen we mee op de informatieavond van 3 april.

Hieronder stelt de nieuwe Intern Begeleider van onze school zich aan u voor:

Aan de ouders van de Mgr. Bekkersschool,

mijn naam is Hadewych van Bommel en graag stel ik me even aan u voor.
Per 1 april kom ik op de school van uw kind(eren) werken als intern begeleider.
Ik zal mede de zorg voor de groepen 1, 2 en 3 komen begeleiden en ontwikkelen. Ik zal u ook als ouders van de kinderen tegenkomen in de gesprekken die er op school gevoerd worden.

Ik zal ook kort iets over mezelf vertellen: ik werk al 21 jaar binnen het onderwijs. Eerst natuurlijk als juf, later als adjunct directeur en nu als intern begeleider. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en woon in Santpoort.
Ik heb er heel veel zin in om in Amsterdam aan de slag te gaan!

Met vriendelijke groeten,
Hadewych van Bommel


De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 26 maart.


​Kwaliteit van onderwijs, de schoolfotograaf, de Vreedzame School / De Vreedzame Wijk.

Foto's

Video's

Meer informatie