Nieuwsbrief 22 juni

  • Gemaakt op: 22-6-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 22-6-2015 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Marion Schram
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​

Kalender
Woensdag 24 juni – brief mee over groepsindeling en indeling leerkrachten volgend schooljaar 
Vrijdag 26 juni – studiedag alle kinderen vrij
Vrijdag 3 juli – laatste schooldag van dit schooljaar. Alle kinderen zijn om 12:00 vrij 
Tot maandag 17 augustus 8.30 uur – zomervakantie 
 
Afscheid collega’s
Afgelopen donderdag hebben we van de collega’s die volgend jaar niet meer werken op de Bekkersschool als team uitgebreid afscheid genomen. Ook was er voor ouders gelegenheid om gedag te zeggen. Onder aan deze nieuwsbrief vindt u nog een persoonlijk stukje tekst van juf Kim.  
Groepsindeling volgend schooljaar 
Aanstaande woensdag (24 juni) ontvangt u een brief over de groepsindeling van volgend schooljaar. Ook zal hierin informatie te vinden zijn over welke leerkracht welke groep gaat lesgeven. Deze brief wordt aan uw kind meegegeven. 
Schoolreis
Alle klassen zijn op 11 en 12 juni op schoolreis geweest. Het was een gezellige dag met heel mooi weer!  Zie hiernaast maar ook verderop op de website enkele foto's van deze feestelijke dag. 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad 
Op donderdag 18 juni 2015 heeft de telling van de stemmen van de verkiezingen voor een nieuw MR lid voor de oudergeleding plaats gevonden. Uit de drie beschikbare kandidaten is met de meeste stemmen gekozen voor mevrouw Touda Aithammou. Zij zal in het nieuwe schooljaar zitting nemen in de MR en de achterban vertegenwoordigen. We bedanken iedereen die zijn stem heeft uit gebracht en wensen Touda veel succes. 
Fotograaf
In september zullen wij met een andere fotograaf weer foto’s van alle kinderen nemen. We hebben er voor gekozen om dit kort na de zomer te doen in plaats van het voorjaar. In september hopen wij dat de kinderen nog een gezonde zomerse uitstraling hebben.  
Speelplein
In de zomer zal het schoolplein verder worden afgemaakt. Er zullen gekleurde vakken op het plein worden aangebracht waarin gesport kan worden. De zandbak van de kleuters is volgend schooljaar gerealiseerd.  
Continurooster 
Met elkaar hebben we afgelopen vrijdag geoefend voor het continurooster. Hierna hebben we als schoolteam geëvalueerd. We kijken terug op een goede dag en nemen verbeterpunten mee voor het nieuwe schooljaar. Alvast voor in uw agenda. De eerste dag na de vakantie starten we om 8:30 uur (de deur gaat om 8:20 uur open). 
Laatste nieuwsbrief - data volgend schooljaar 
De laatste nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 2 juli. Met deze nieuwsbrief gaat ook de schoolkalender voor volgend schooljaar mee.
Persoonlijke tekst juf Kim: 
Ik wil jullie bedanken voor alle lieve woorden, mooie tekeningen, kaartjes, cadeautjes, bloemen en planten! Heel erg lief en veel te veel, maar wel erg leuk natuurlijk! De prachtige herinneringen aan de Bekkersschool neem ik met mij mee, en die heb.... door jullie!
Bedankt! Een dikke knuffel voor jullie allemaal van juf Kim.

​Nieuwsbrief over het schoolreisje, studiedag, MR nieuws en andere laatste nieuwtjes van het schooljaar. ​

Foto's

Video's

Meer informatie