Nieuwsbrief 26 januari 2015

 • Gemaakt op: 26-1-2015 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers


Kalender

Maandag 26 januari: Start adviesgesprekken groepen 8
Maandag 9 februari: Studiedag (leerlingen hele dag vrij)
Maandag 12 februari: Ouderavond over kwaliteitsontwikkeling
Vrijdag 13 februari: Rapporten mee
Week van 17 februari: 10 – minutengesprekken met leerkracht
Maandag 23 februari: Start voorjaarsvakantie

In de week na de voorjaarsvakantie vindt weer een ‘luizencontrole’ plaats

Kwaliteitsontwikkeling
Wij nodigen alle ouders uit voor de informatieavond op 12 februari. Zie ook de uitnodiging bij deze Nieuwsbrief.

De Vreedzame School – schoolkrant
In alle klassen zijn we druk bezig met blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’. Alle klassen leveren een bijdrage aan onze schoolkrant die gaat over alle thema’s waar we elke dag mee bezig zijn. Houdt u brievenbus in de gaten!

Een les bijwonen in de klas van uw kind
In maart kunnen alle ouders van groep 3 t/m groep 8 bij een les zijn van uw zoon/dochter. Zo ziet u hoe wij in de klas werken. Op andere scholen blijkt dat zowel ouders, leerkrachten en kinderen na afloop positief terugkijken. Hierover ontvangt u in de maand februari een brief. U kunt zich na deze brief opgeven voor het bijwonen van een les.

Ouderkamer
In maart zal onze nieuwe Ouderkamer af zijn. Hiernaast ziet u hoe de ouderkamer eruit zal zien. De ouderkamer zal in de middenruimte van onze school gebouwd worden. Ook komt er dan in de middenruimte​
nieuw meubilair. We kijken uit naar het moment dat we de ouderkamer in gebruik kunnen nemen. Het
wordt prachtig!

Zebrapad
Er is ons toegezegd dat in februari het zebrapad op de Volendammerweg gerealiseerd is.

Rapportgesprekken en rapport mee
Op vrijdag 13 februari krijgt u het rapport mee van uw kind. De gesprekken met de leerkracht van uw
kind vinden plaats in de week van 17 februari. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging via de
leerkracht van uw kind.

Klassenouders: klasse!
De leerkrachten van onze school worden bij de werkzaamheden regelmatig ondersteund door
klassenouders.
De klassenouder vervult en coördineert in overleg met de leerkracht een aantal taken.
Deze inventariseert de beschikbare hulp en organiseert hulp voor zaken als begeleiding bij schoolreisjes, versieren tijdens feestdagen en allerlei andere hulp bij activiteiten.

Donderdag 15 januari heeft de directie geëvalueerd met alle klassenouders.

Uit de evaluatie met de klassenouders nemen we mee dat

 • We graag alle ouders in de gelegenheid willen geven mee te helpen aan
  verschillende activiteiten op school. Hier gaat vanuit school en vanuit de
  klassenouders de komende periode aandacht naar uit.
 • Het belangrijk is dat alle ouders weten wie de klassenouders zijn. Bij elke klas komt
  deze week een brief te hangen met een foto van de klassenouder van de groep van
  uw kind.


Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School
 
Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Blok 3:
Algemeen:
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over
‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te
luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.
We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde
dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen
komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen
argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over
cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en
face-to-face.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl , of
langskomen op school.

Wij starten met de lessen uit:

Blok 3: We hebben oor voor elkaar:
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.
De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.
 • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
 • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.


In Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen.
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict. Rood- agressief, je bent boos
  en wordt driftig. Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. Geel- stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • Hoe om te gaan met kritiek.


Tip voor thuis

Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te lossen. Het is op school beschikbaar.
En voor de ouders van de kleuters: bespreek de kletskaart van blok 3 met uw kind, bijvoorbeeld: “Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar? Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel? Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen?
Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.”

​Kalender, kwaliteitsontwikkeling, de Vreedzame School – schoolkrant, ouderkamer, zebrapad.

Foto's

Video's

Meer informatie