Nieuwsbrief 28 november 2014

  • Gemaakt op: 28-11-2014 18:00
  • |
  • Gewijzigd op:  
  • |
  • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
  • |
  • Auteur: Mgr. Bekkers
  • |
  • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​
Het is duidelijk dat de Sint in het land is. De school is weer prachtig versierd om in de stemming te komen (ouders dank daarvoor) en vanmorgen hebben de kinderen op school een verrassing in hun schoen gevonden.
Volgende week maken we in de aula een ‘surprise- expositie’ van alle surprises die de kinderen maken. Komt dat zien! Sint heeft laten weten dat hij ook dit jaar weer onze school komt bezoeken op 5 december. Wij wensen iedereen een heel fijn en gezellig Sinterklaasfeest toe.

Kalender

Woensdag 3 december:  vanaf 8:45 uur: bijeenkomst met de MR voor alle ouders (zie eerdere nieuwsbrief van MR hierover)
Vrijdag 5 december: Sinterklaasviering (leerlingen ‘s middags vrij!!)
Vrijdag 5 december: GEEN koffieochtend i.v.m. komst Sint
Woensdag 17 december: Koffie ochtend met directie
Donderdag 18 december: Kerstdiner
Vrijdag 19 december: Leerlingen ’s middags vrij – start van de vakantie
Maandag 22 december: Start Kerstvakantie
Maandag 5 januari: Start School na de kerstvakantie

Continurooster
Hieronder informatie vanuit de Medezeggenschapsraad over het mogelijk wijzigen van schooltijden.
Zoals ook de MR schrijft is de volgende stap dat de directie – met instemming van de MR – een goed besluit neemt over de schooltijden per schooljaar 2015-2016. Ervaringen van andere scholen worden meegenomen in de besluitvorming. Op uiterlijk 19 december ontvangt u als ouder een brief van de directie van de school over het al dan niet invoeren van een nieuw lesrooster. Wanneer er wordt overgegaan naar andere schooltijden zal dat ingaan per schooljaar 2015-2016. Bij alle stappen in het proces houdt de directie van de school nauw contact met de Medezeggenschapsraad.

“Vorige week hebben alle ouders voor of tegen het continurooster kunnen stemmen. Afgelopen

vrijdag zijn de stemmen geteld. De uitslag is duidelijk, de overgrote meerderheid van de ouders
heeft voor het continurooster gestemd. In totaal hebben 129 ouders hun stem uitgebracht: 108
stemden voor en 21 hebben tegen gestemd.

De directie gaat nu inventariseren of en hoe dit binnen onze school omgezet kan worden. Als er een
voorstel komt voor de invoering van een continurooster betekent deze uitslag dat we als
oudergeleding van de MR instemmen met dit voorstel. Wel willen we u graag opnieuw raadplegen
zodra duidelijk is welke nieuwe schooltijden de directie in haar plannen voorstelt. Hierop moeten wij
als oudergeleding van de MR namelijk ook instemmen en dat doen wij alleen als we weten wat de
meerderheid van de ouders het meest handig vindt.”
MR Mgr. Bekkersschool

Nieuw gezicht
Misschien hebben jullie haar al ontmoet maar er is op school een nieuw gezicht. Haar naam is
Marion Schram en zij gaat de directie ondersteunen daar waar nodig. Hierna vertelt zij een stukje
over zichzelf.

Mijn naam is Marion Schram. Ik kom de directie van de school versterken. Ik heb in maart van dit jaar mijn Schoolleiders opleiding afgerond. Ik kom niet uit het onderwijs maar heb jaren voor een bank gewerkt. Toen ik 7 jaar geleden naar het buitenland verhuisde ben ik het onderwijs ingerold. Daar heb ik namelijk een tijd het NTC (Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs) georganiseerd voor de Nederlandse kinderen die daar woonden. Hier is mijn passie voor het onderwijs ontstaan en toen ik eenmaal terug in Nederland kwam heb ik de opleiding voor Schoolleider afgemaakt.
Door deze opleiding en het feit dat ik zelf 3 kinderen heb, heb ik veel scholen in Nederland maar ook in het buitenland gezien. Ik ben 3 dagen op de Mgr. Bekkersschool aanwezig. Ik introduceer me graag nog een keer persoonlijk op de koffieochtend 17 december as.

Onderwijsontwikkeling
In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangegeven dat in u december een aparte nieuwsbrief ontvangt
over de onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling op onze school. Deze nieuwsbrief komt uit op vrijdag 12
december.

Onderwerpen koffie ochtend
Iedere twee weken is er een koffieochtend in de aula. Heeft u onderwerpen waar u graag met de
directie over wilt spreken? Dan kunt u dit aangeven via het formulier dat hangt in de middenruimte.
De volgende koffieochtend is op 17 december en hier zal Marion Schram (ook) aanwezig zijn.


De volgende Nieuwsbrief verschijnt 12 december.

​Kalender, continurooster, nieuw gezicht, onderwijsontwikkeling, onderwerpen koffie ochtend.

Foto's

Video's

Meer informatie