Nieuwsbrief 8 januari 2015

 • Gemaakt op: 8-1-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​
Kalender – belangrijke data

Vrijdag 16 januari: Studiemiddag (leerlingen ‘s middags vrij)
Maandag 9 februari: Studiedag (leerlingen hele dag vrij)
Maandag 23 februari: Start voorjaarsvakantie

In de week van 17 februari vinden de 10-minuten gesprekken plaats. U krijgt een persoonlijke
uitnodiging. Op vrijdag 13 februari gaat het rapport mee met uw kind.

Allereerst een heel gelukkig en gezond 2015 gewenst!

We hopen dat alle ouders en kinderen genoten hebben van een fijne kerstvakantie.

Wij vertrouwen erop dat u als ouder onze nieuwsbrief over kwaliteitsontwikkeling met interesse heeft gelezen.
Wees welkom voor vragen hierover. Dat kan tijdens een koffie ochtend of door een afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind of de directie.

Op de koffieochtend van vrijdag 9 januari hebben we met de aanwezige ouders gesproken over de nieuwsbrief en de aankomende CITO toetsen. We hebben een aantal voorbeelden bekeken en gesproken over het volgen van kinderen in hun leren.

Ook heeft de oudercontactmedewerker zich voorgesteld (voormalig schoolmaatschappelijk werker). Haar naam is Ellen Hagemeijer. Vanaf januari zal zij twee dagdelen op school zijn. U kunt met haar een afspraak
maken via nummer 06 57 87 37 60, wanneer u vragen heeft over (bijv.) opvoeding. Ook kunt u bij haar terecht voor een aanvraag bij het jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds een aanvraag wilt doen.

Op 12 februari organiseren wij voor ouders een ouderavond over het verbetertraject om verder te
infomeren en in gesprek te gaan. Wij hopen op deze avond veel ouders te ontmoeten.

Voor de vakantie hebben we samen kerst gevierd. Wat waren er weer mooie en lekkere gerechten
gemaakt voor het kerstdiner. De kerstspullen zijn weer allemaal netjes opgeruimd voor volgend jaar.

Wel zijn er nog enkele schalen en borden in de klassen blijven liggen. Deze kunt u ophalen bij Frans,
de conciërge.

Deze maand wordt het zebrapad op de Volendammerweg gerealiseerd. Daarmee wordt de
verkeersveiligheid rond de school vergroot. Willen alle ouders alleen parkeren waar dat toegestaan is.
Nu is het bouwterrein slecht of niet bereikbaar. Heel graag uw aandacht daarvoor.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Tijdens onze bijeenkomst op 3 december hebben we samen met de aanwezige ouders mogelijke
verbeterpunten besproken. Er zijn in 5 groepjes de positieve en negatieve ervaringen op papier gezet.
Deze week heeft de MR van al deze punten een top 5 opgesteld:

 1. Communicatie
  Transparantie
  Terugkoppeling
  Koffieochtend MET directie
 2. Veiligheid op het schoolplein
 3. Inzicht in leerstof (Waar zijn de kinderen mee bezig/ wat moeten de kinderen weten en kunnen)
 4. Computerbeleid binnen en buiten de school (Inlogmogelijkheiden/ software voor thuis)
 5. Ondersteuning voor zwakke leerlingen

Deze punten worden tijdens een bijeenkomst met het team en ook in de volgende MR vergadering
besproken. Daarna zal in een aparte MR nieuwsbrief een terugkoppeling volgen.

Nieuwe voorschool en nieuw thema peuters en kleuters
Zoals u heeft gemerkt heeft de voorschool ‘het Zwanenmeer’ intrek genomen in ons schoolgebouw.
Wij heten onze collega’s van harte welkom. Kleuters en peuters zijn begonnen aan het thema ‘gezondheid’ en richten daar de klas op in. Maandag is dit thema geopend met alle kleuters en peuters van de VVE in de speelzaal. De thema afsluiting doen we gezamenlijk op donderdag 5 maart.

Groep 8 - op weg naar de middelbare school
Voor de kinderen van groep 8 is dit het laatste halfjaar op de basisschool. In de maand januari gaan de
leerkrachten van groep 8 in gesprek met ouders. Er volgt dan een advies m.b.t. een school voor
voortgezet onderwijs. Dan begint voor kinderen en ouders het zoeken en kennismaken met scholen voor voortgezet onderwijs. Wij wensen ouders en kinderen daarbij veel succes.

Onderwerpen koffie ochtend
Ook in 2015 vinden er koffie ochtenden plaats met de directie. Tijdens deze koffie ochtenden willen
wij graag met u in gesprek over onderwerpen die gaan over de kwaliteit van ons onderwijs. Op
woensdagen zal ook de Intern Begeleider van onze school aanwezig zijn. Wellicht zijn er onderwerpen
waar u over wilt spreken. Deze kunt u opschrijven op het formulier in de middenruimte van de school.
De data van de koffie ochtenden tot de voorjaarsvakantie zijn:

 • Woensdag 21 januari
 • Vrijdag 6 februari
 • Woensdag 18 februari


Versturen nieuwsbrief

Wij versturen nu de nieuwsbrief via de e-mail. De nieuwsbrief hangt daarnaast in de school.
Voor ouders die de nieuwsbrief niet ontvangen hebben, ligt een exemplaar bij Fatima/Frans.


De volgende Nieuwsbrief verschijnt 23 januari 2015.​Kalender – belangrijke data, nieuws van de Medezeggenschapsraad, versturen nieuwsbrief.

Foto's

Video's

Meer informatie