Nieuwsbrief April 2016

 • Gemaakt op: 22-4-2016 12:30
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

Kalender

 • Zaterdag 23 april t/m zondag 6 mei, vakantie!
 • 11 mei koffie ochtend
 • 26 en 27 mei schoolreis
 • 11 t/m 13 mei schoolkamp groep 8
 • 16 mei 2e pinksterdag, alle kinderen zijn vrij.

Beste ouders,
Vandaag hebben we met elkaar de koningsspelen georganiseerd. Ik zeg expres met elkaar, want zo voelde het ook. Er waren veel ouders, vaders en moeders, die zich hadden opgegeven om te helpen, zonder uw hulp lukt het ons niet, enorm bedankt! Meester Cees heeft samen met een aantal andere collega’s deze dag georganiseerd en samen met al die ouders en de kinderen van groep 8 die hebben geholpen met de kleintjes, hebben we er een fantastische dag van weten te maken. We hebben een paar mooie foto’s op de website gezet. Iedereen enorm bedankt voor de inzet en bijdrage!

Afgelopen week is er door Schoolplein14 coating aangebracht op het schoolplein. Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Schoolplein14 wil schoolpleinen creëren waar leerlingen structureel meer worden uitgedaagd om tijdens en na schooltijd samen te spelen en te sporten. Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken aangebracht. De aankomende periode gaan we de kinderen een aantal spellen leren die ze op het schoolplein kunnen doen. Wat is ons schoolplein prachtig geworden!

Wat willen we met Schoolplein14 bereiken?
1. Een actieve leefstijl bij kinderen
2. Kinderen leren respect te hebben voor elkaar

Op de muur van de school hangen de 14 regels van Johan Cruijff. Deze passen goed bij de Vreedzame school!

De meivakantie staat nu voor de deur en iedereen gaat lekker uitrusten om straks, op 9 mei weer helemaal klaar te staan voor de laatste schoolp[eriode van dit jaar. Ik wens iedereen een heerlijke en welverdiende vakantie.

Judith Kets

Ouderbijdrage
De afgelopen periode heb ik met veel ouders gesproken over de ouderbijdrage. Ook afgelopen woensdag op de koffie ochtend was dit een onderwerp van gesprek. Ik merk dat er veel onduidelijkheid is over deze bijdrage en dan vooral over het stuk vrijwillige. Vanuit het ministerie krijgt de school geld om het onderwijs aan uw kind te verzorgen. Binnen deze budgetten zit geen geld om de extra leuke dingen die de school wil doen ook te bekostigen.

Denk bijvoorbeeld aan: Een appel op de sportdag, een kadootje met sinterklaas, een paasontbijt en een chocolade ei, het huren van een springkussen, de extra kosten bij een uitstapje naar Artis enz. enz. Zonder dit extra budget van u als ouders kunnen we veel zaken nauwelijks financieel opbrengen. Een veelgehoorde reden waarom ouders de ouderbijdrage niet betalen is omdat andere ouders deze ook niet betalen. Maar van die redenering worden uiteindelijk alle kinderen de dupe, ook uw eigen kind, omdat de school zo nauwelijks middelen heeft om de leuke, extra dingen voor de kinderen te doen. Ik doe daarom een beroep op alle ouders om deze trend te keren en de ouderbijdrage voortaan te betalen.

Wanneer u door financiele problemen niet kunt betalen, dan zijn er op school regelingen te treffen voor gespreide betaling of via de schuldhulpverlening. Aan het begin van het schooljaar kunt u via Ellen Hagemeijer de scholierenvergoeding aanvragen.

Wilt u in gesprek over bovenstaande? Heeft u hier vragen over, Ik nodig u graag uit voor een gesprek.

Met Woorden in de Weer – LOGO 3000
LOGO 3000: wat is dat? Logos betekent woord. Waarom 3000? Dat is het aantal woorden.
LOGO 3000 is het nieuwe, kant en klaar materiaal waarmee kinderen bij de VVE en
groepen 1 en 2 nieuwe woorden leren. Het materiaal bevat 500 woorden voor de peuters, 1000 woorden voor groep 1 en 1500 woorden voor groep 2. Het materiaal is ontwikkeld door de bedenkers van ‘Met Woorden in de Weer’, een aanpak om kinderen nieuwe woorden te leren. Neemt u eens een kijkje op de woordmuur in de groep van uw kind! Of vraag uw kind eens welke nieuwe woorden het heeft geleerd.

De Bekkersschool (inclusief de VVE) werkt al jaren volgens de aanpak van Met Woorden in de Weer. Woordenschat onderwijs is van groot belang voor de taalontwikkeling van kinderen. Naast technisch lezen en kennis van de wereld is woordenschat één van de voorwaarden voor begrijpend lezen en later studerend lezen.

Begin volgend schooljaar is er voor de leerkrachten van groep 3 t/m 8 een ‘opfrisdag’ Met Woorden in de Weer. Als team zijn wij blijvend in ontwikkeling, ook op het gebied van woordenschat onderwijs. Wij houden u op de hoogte!

Nieuwe touchscreens in groep 4 en 5
Sinds vorige week woensdag hangen er twee nieuwe touchscreens in de school. De digiborden en de beamers zijn langzaam aan vervanging toe. Voor het digiborden in de groepen 4 van juf Anouk en groep 5 van juf Sanne zijn nu dus super moderne touchscreens in de plaats gekomen. Het beeld is prachtig scherp en ze zijn veel minder kwetsbaar dan de beamers. Op deze touchscreens draait alle software die wij als school gebruiken en daarnaast zijn er nog meer toepassingen mogelijk.

Aanpassingen toetskalender
De toetskalender voor de Bekkers is aangepast. Binnen Amsterdam en de ASKO worden er afspraken gemaakt rond de verplicht af te nemen toetsen op de scholen. Hierin zijn een aantal wijzigingen. De cito Entree toets groep 7 wordt niet meer afgenomen bij ons op school. Het afnemen van de toets kost enorm veel onderwijstijd en de uitslag telt niet mee in het schooldossier voor het advies richting het VO. Hiervoor in de plaats gaan wij wel de cito toets studievaardigheden afnemen in de groepen 6,7 en 8. Deze toets geeft ons veel meer gerichte informatie die van toepassing is om het advies mede op te baseren. Naast de gegevens uit het leerlingvolgsysteem spelen de resultaten op de gewone methodetoetsen een belangrijke rol, maar ook de werkhouding, inzet en motivatie van de kinderen.

Continurooster vervolg
Enige tijd geleden heeft er op de Bekkers een extra enquête plaatsgevonden over de schooltijden en het continurooster. Veel ouders hebben de enquête ingevuld en een grote meerderheid van deze ouders heeft aangeven een voorkeur te hebben voor de het aanpassen van de schooltijden naar 14:30 uur. De uitslag is inmiddels besproken binnen de MR. Vanuit de MR hebben wij het advies gekregen deze uitslag te volgen. Dit advies nemen we over per nieuwe schooljaar.

Daarnaast hebben we intern en met de MR gesproken over de pauzetijden van de kinderen en in het bijzonder de lengte van de lunchtijd. Omdat ook wij het belangrijk vinden dat de kinderen voldoende tijd hebben om hun lunch te nuttigen gaan we ook vanaf de zomervakantie de lunchtijd verlengen naar 20 minuten. Dit betekent dat de kinderen 20 minuten kunnen eten en drinken in de klas en daarna nog 30 minuten pauze hebben om lekker buiten te spelen. Wanneer het kinderen niet lukt om in die 20 minuten hun lunch op te eten, mogen zij hun eten mee naar buiten nemen om daar, op een vaste plek, rustig door te eten.

De onderwijstijd wordt met bovenstaande oplossing verlengd met 4 keer 10 minuten les per week. Deze extra onderwijstijd wordt in het vakantierooster gecompenseerd.

De vakantiedagen en studiedagen worden in overleg met de MR vastgesteld. Zodra wij akkoord hebben op het voorstel dan hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Kinderraad, onze kinderen vertellen:
Onze kinderraad ging over hoe wij de wijk kunnen verbeteren.
Het was geweldig. We leerden heel veel dingen.
Zoals: Aardig tegen elkaar doen en de buurt netjes houden.
Groeten van Tyshiara Grot uit groep 7

Wij willen zorgen dat het verkeer beter wordt.
Misschien komen er ook klaar-overs.
We bekijken dat nog.
Groetjes Ishana

Wij zijn van plan spandoeken op te hangen met de tekst : De school is weer begonnen!
Jayden groep 7.


Vertrek juf Wilma
Juf Wilma gaat ons na de meivakantie verlaten. Zij schrijft hier het volgende over:

Beste ouders en kinderen van groep 3a,

Tijdens mijn verlofperiode heb ik de tijd genomen om na te denken over mijn toekomst en in het bijzonder mijn toekomst bij de Mgr. Bekkersschool. Ik heb besloten om op zoek te gaan naar een andere plek binnen het bestuur.

Die plek heb ik gevonden op de Satelliet in Tuindorp Oostzaan. Op deze school heb ik al eerder en ook met veel plezier gewerkt. In overleg met de twee scholen en het bestuur, is besloten om mij na de meivakantie op de andere school te laten starten. Dat heeft tot gevolg dat ik, na mijn verlofperiode, niet meer terugkom voor de klas. Een moeilijke keus. Het feit dat Maartje Ohm mijn verlofperiode met heel veel plezier en inzet heeft opgevangen, heeft mij doen besluiten op het verzoek van het bestuur in te gaan. Ik weet dat ik de klas bij Irene en Maartje in goede handen achter laat. Het zal voor mij vreemd zijn om het contact met de kinderen en de ouders van mijn groep zo plotseling te onderbreken. Ik wil daarom heel graag, op 13 mei, afscheid nemen van de kinderen en de ouders een hand schudden. Niet in de laatste plaats vind ik het lastig om afscheid te nemen van een groep enthousiaste, hard werkende, betrokken collega’s. Het team, Fatima, Frans en natuurlijk de directie van de Mgr. Bekkers zal ik ook zeer zeker gaan missen. Hoewel plotseling, is dit voor mij een logische volgende stap in mijn ontwikkeling. Ik zal met veel plezier en liefde aan jullie terugdenken.

Lieve groet,

Wilma

Wij vinden het jammer dat juf Wilma bij ons weggaat. We zijn blij dat juf Maartje de groep tot de zomervakantie, naast juf Irene gaat draaien. Juf Maartje heeft ervaring in groep drie en kent de leerstof en de kinderen goed. Er zal een goede overdracht plaatsvinden. 

Combiwel.jpg 

BSO MGR.Bekkers     

BSO Mgr. Bekkers heeft uitbreiding van de openingstijden.

De BSO is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.15-18.00 uur.Bij voldoende aanmeldingen zal de BSO ook op woensdag geopend zijn.

Na schooltijd worden de kinderen ontvangen met een lekker glaasje drinken en iets gezonds te eten. De kinderen kunnen dan even tot rust komen en vertellen over hun dag. Daarna kunnen de kinderen lekker zelf spelen of kiezen voor een activiteit die de pedagogisch medewerker heeft georganiseerd.

Tot de zomervakantie is er in de vakanties en op schoolloze dagen binnen de basisschool geen opvang. Dit is na overleg met de pedagogisch medewerker wel mogelijk op een andere BSO opvang van Combiwel. Gedurende schoolvakanties worden de kinderen gezamenlijk op één van de BSO van Combiwel in Amsterdam Noord opgevangen. U kunt uw kind nu dus ook voor vakantieopvang inschrijven. Vakantieopvang is van 8.00-18.30 uur.

Nieuwe ouders kunnen zich inschrijven via www.combiwelvoorkinderen.nl  
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing.
Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00.
Telefoonnummer: 020-577 11 33 of e-mail: planning@combiwel.nl

 

Kalender, ouderbijdrage, met Woorden in de Weer – LOGO 3000, nieuwe touchscreens in groep 4 en 5.

Foto's

Video's

Meer informatie