Nieuws uit de MR

 • Gemaakt op: 6-11-2015 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Brede Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Brede Mgr. Bekkersschool

Nieuwsbrief MR november 2015
​Om u als ouders meer te betrekken bij de bezigheden van de MR zullen we 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Hierin wordt u geïnformeerd over actuele onderwerpen medegedeeld en komen we terug op gemaakte afspraken.

Schoolplan
De personeels- en oudergeleding heeft ingestemd met het schoolplan. Dit wordt door directie binnenkort op de website gezet.

Samenstelling MR Mgr. Bekkersschool
De MR heeft een nieuwe samenstelling. Erik Emmelkamp is voorzitter, de oudergeleding bestaat uit Najmia Akhamran en Touda Ait Hammou. Namens het personeel zijn Dana van der Plank, Ellen Groot en Sanne Leenders vertegenwoordigd.
Het rooster van aftreden wordt zo snel mogelijk geplaatst op de website.

Ouderavond continu rooster
De ouderavond voor het evalueren van het continurooster vindt plaats op dinsdag 10 november 2015. U heeft hiervoor een enquêteformulier gekregen en we hopen dat u deze allemaal heeft ingevuld. Daarnaast hopen we u die avond terug te zien.

Vergaderdata
De vergaderingen worden gehouden op dinsdagen van 14.30 – 16.30 uur. De volgende data zijn vastgelegd:

 • 17 november 2015
 • 19 januari 2016
 • 8 maart 2016
 • 19 april 2016
 • 24 mei 2016
 • 28 juni 2016


Contact MR

 • Brievenbus: Bij de hoofdingang van de school vindt u de brievenbus van de MR. Hierin kunt u vragen stellen en ideeën plaatsen. Graag uw naam hierbij vermelden zodat we contact met u op kunnen nemen.
 • Mailadres: mrbekkersschool@gmail.com

 

​Nieuwsbrief MR november 2015, schoolplan, samenstelling MR Mgr. Bekkersschool, ouderavond continu rooster.

Foto's

Video's

Meer informatie