Nieuwsbrief November 2015

  • Gemaakt op: 3-11-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 3-11-2015 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sanne de Bos
  • |
  • Auteur: Mgr. Bekkersschool
  • |
  • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

​​​​​​Agenda

-          Woensdag  4 november knutselochtend bij de kleutergroepen
-          Dinsdag 10 november – Ouderavond over het continurooster (19:00 inloop, avond eindigt om 20:30 uur)
-          Woensdag 11 november – Sint Maarten (we vieren dit met de kleuters. In alle klassen maken we een    
           lampion) 
-          Woensdag 18 november - Koffie ochtend met directie 
-          Maandag 23 november - Studiedag – alle kinderen vrij
-          Vrijdag 4 december – Sinterklaasviering
-          Woensdag 9 december - Koffie ochtend met directie. Onderwerp: Meld Misdaad Anoniem 
-          Dinsdag 15 december – Inloopochtend groep 5 t/m 8
-          Donderdag 17 december – Kerst op school. Leerlingen vanaf 12:00 uur vrij. In de avond een Kerstviering
-          Vrijdag 18 december -  Tot 12:00 naar school 
 
Personeel 

Marion Schram is dit jaar niet gestart op school. Aan de start van dit schooljaar is zij geopereerd. Het gaat nu goed met haar gezondheid. Vorige week is Marion op school geweest. Marion heeft aangegeven dat zij op zoek gaat naar een baan als leidinggevende in het onderwijs. Dat was ook haar ambitie toen zij vorig jaar op de Bekkersschool kwam:ervaring opdoen en doorstromen naar een directiefunctie. We wensen Marion daarbij heel veel succes! 

Over de afwezigheid van onze adjunct directeur Sissy van Beusekom worden alle ouders binnenkort per brief geïnformeerd.  

Zoals u weet is Joyce Smeeing momenteel niet werkzaam op de Bekkersschool. Zij is momenteel nog ziek en aan het re-integreren op een andere school van Stichting ASKO. Wanneer er meer bekend is over de terugkomst van Joyce informeren wij u hierover. 

Na de herfstvakantie is Marloes​ van Oostenbrugge gestart als nieuwe collega in de kleuterbouw.Marloes heeft veel ervaring als kleuterleerkracht. Zij kan met die ervaring veel bijdragen aan de ontwikkeling van onze school en het kleuterbouwteam. Ze heeft op andere scholen laten zien de kinderen optimaal te kunnen voorbereiden op groep 3.

Informatieavond over de schoolontwikkeling - 12 januari 2016

Op dinsdag 12 januari is een informatieve ouderavond gepland. Dan vertellen wij u graag meer over het kwaliteitstraject welke de school de afgelopen twee jaar heeft doorlopen. Wat zichtbaar voor u als ouder is, zijn de vele wisselingen binnen het team en de onrust die dat met zich meebrengt. Natuurlijk begrijpen wij dat het voor u als ouder niet prettig is wanneer uw kind in een schooljaar te maken heeft gehad met een wisseling van leerkracht en u de school in zo’n rap tempo ziet veranderen.  Op de informatieavond gaan we als team graag met u in gesprek over deze veranderingen op onze school. Wij willen u daarnaast graag informeren over wat er inhoudelijk gebeurd is en bereikt is en wat de opbrengsten  zijn voor de kinderen.

Continurooster - ouderavond 
We hebben al van veel ouders een enquête terug over hoe u het continurooster ervaart. Dank daarvoor. Aanstaande dinsdag gaan we als team graag met ouders in gesprek over hoe het continurooster ervaren wordt. De uitslag van de enquete e die aan alle ouders is uitgedeeld zal worden besproken. Na deze avond zal worden gekeken of en zo ja, welke stappen er moeten worden genomen. Op de avond zelf zal geen besluit worden genomen.
Om 19:00 uur staat de koffie voor u klaar. 
 
Kinderboekenweek – een bijzondere gast!
Tijdens de Kinderboekenweek hadden we een bijzondere gast op school.  Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper was bij ons op school. Sjoerd Kuyper is een bekende kinderboekenschrijver van boeken als ‘Het Zakmes’ en de boeken over Robin (‘Robin is verliefd’ en ‘Robin en God’).  Sjoerd Kuyper is opa van twee leerlingen op school.  Alle kinderen vonden het bezoek waarin Sjoerd Kuyper ging voorlezen erg leuk. Maar net zo leuk was het bezoek van moeders in verschillende groepen die gingen voorlezen,  het bespreken van mooie nieuwe boeken en het doen van proefjes. Zie ook verdere foto’s op de website.

Koffie ochtend - Meld Misdaad Anoniem
Vanochtend tijdens de koffie ochtend was Bas Bastiaans aanwezig. De heer Bastiaans kwam vanuit stichting Meld Misdaad Anoniem met ouders in gesprek. Hoe ouders als buurtbewoners de veiligheid in de buurt ervaren en hoe – door (anoniem) te melden - de veiligheid in de wijk verder vergroot kan worden. 
Op de koffie ochtend van 9 december zal de heer Bastiaans nogmaals aanwezig zijn. Dan ook met de wijkagent (de heer Koppen).
 
Nieuw thema in de Kleuterbouw
 In de groepen 1/2 is het thema herfst/weer van start gegaan. In de klas worden veel activiteiten gedaan en lessen gegeven rondom dit thema, er worden bijvoorbeeld cijfers gelegd met kastanjes, letters aangeboden (h van herfst, r van regen en w van wolk), een regenboog geschilderd, een uil geknutseld, slakken gekleid, met kapla een spinnenweb gemaakt en nog veel meer! 
In de hal is er een gekleurd bord gemaakt waar u kunt zien aan welke doelen er gewerkt wordt in de klassen en op welke manier de kinderen hieraan werken. De leerkrachten hangen regelmatig nieuwe foto’s op het bord, waarop u kunt zien wat er in de klassen aangeboden wordt.
 
Vanuit de ouder- en kind adviseur Ellen Hagemeijer - Kinderen in echtscheidingssituaties 
Beste ouders,
 
Gaat u scheiden of bent u net gescheiden en zou u graag willen dat uw kind hulp krijgt bij het verwerken van uw scheiding? Schrijf uw kind in voor KIES (Kinderen in Echtcheidingssituaties).
 7 x 75 min. spelen en werken in een groep van 8 kinderen die allemaal hetzelfde mee maken als uw kind.  
 Kies wordt gegeven in Amsterdam Noord na schooltijd.
 Voor wie?
2 groepen:
5-7 jarigen
8-12 jarigen
en:
Gratis
 Waar en wanneer:
Zo snel mogelijk willen de 2 KIES trainers een groep starten. Waar is nog niet bekend, meestal op een school.
Opgeven / vragen:
kiesoost@gmail.com  (directe aanmelding voor de kiesgroep)
(aanmelding gaat via de ouder- en kindadviseur op uw school)
 
 

Foto's

Video's

Meer informatie