Nieuwsbrief 25 april 2014

 • Gemaakt op: 13-5-2014 14:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​
Kalender

 • 14 mei – Groep 8 kamp (3 dagen)
 •  16 mei – Uiterste datum betaling schoolreis
 • 21 mei – Koffie ochtend – workshop gezonde traktaties
 • 23 mei - Nieuwsbrief mee

Personeel
Na 40(!) jaar werken op de Mgr. Bekkersschool nemen we afscheid van meester Herman. Meester Herman gaat met pensioen. Tot de zomervakantie is hij nog verbonden aan onze school als vrijwilliger, daarna is zijn loopbaan als leerkracht voorbij en gaat meester Herman genieten van zijn welverdiend pensioen.

Koningsspelen
Het was feest vandaag! Na een gezamenlijk ontbijt hebben alle kinderen om 9:30 ‘Doe de Kanga’ gedanst. Toen voor de tweede keer de muziek aanging, dansten de moeders ook mee. Een goed begin van de dag! Daarna begon de sportdag. De foto’s zijn binnenkort op onze website te bekijken.

Meivakantie en avondvierdaagse
Vandaag start de meivakantie. Op 12 mei starten we weer op school.
Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een fijne vakantie toe.

Direct na de meivakantie ontvangt u een brief over de avondvierdaagse. Deze vindt plaats van maandag 2 t/m donderdag 5 juni.

Ingang
Onze school heeft twee ingangen. De kinderen van groep 1, 2 en 3 gaan via de ‘kleuteringang’ naar binnen. Wij willen u vragen om erop te letten de ingangen op deze wijze te gebruiken.

Schoolfotograaf
U kunt de foto’s nog steeds inleveren op school. De uiterste inleverdatum is 16 mei.

Deze nieuwsbrief is zowel digitaal verstuurd als met de kinderen meegegeven. Heeft u deze niet digitaal ontvangen, wilt dat dan doorgeven aan meester Frans of juf Fatima? Dank!

Rond onze school is momenteel veel werkverkeer. Hierdoor kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.
Als school willen wij daarom gaan werken met verkeersouders die als ‘klaar-over’ ervoor zorgen dat de kinderen veilig kunnen oversteken. Helpt u mee?
Wanneer we 30 ouders hebben die zich willen inzetten, kunnen we dit met elkaar realiseren. Opgeven? Heel graag! 
Bij de directie van de school.

​Personeel, koningsspelen, meivakantie en avondvierdaagse, ingang, schoolfotograaf,

Foto's

Video's

Meer informatie