Nieuwsbrief april 2017

  • Gemaakt op: 7-4-2017 13:10
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
  • |
  • Auteur: Brede Mgr. Bekkersschool
  • |
  • Fotograaf: Brede Mgr. Bekkersschool

Nieuws vanuit de directie

Hierbij de Nieuwsbrief van de maand April met veel informatie. Over ons Paasontbijt en de Koningsspelen bijvoorbeeld. Aanstaande maandag om 19:30 uur is er een ouderavond Kinder-EHBO. Alle ouders zijn welkom op deze avond die gaat over het voorkomen en goed handelen bij (kleine) ongelukken. Wij horen van andere scholen heel goede berichten over de inhoud van deze workshop en hopen u te begroeten. U kunt zich met een mailtje aanmelden via s.debos@askoscholen.nl.
De koffie staat voor u klaar! ​

De Nieuwsbrief van April is de laatste Nieuwsbrief die ik naar u verstuur. Mijn collega Marijke Blijleven, een collega directeur van Stichting ASKO, zal per 1 mei het stokje van mij overnemen. Ik ben blij met zo'n geweldige opvolgster en heb er alle vertrouwen in dat zij - samen met het team, kinderen en ouders - prachtige nieuwe stappen gaat maken met de school. Aanstaande woensdag is zij om 8:30 op school om met de kinderen en u kennis te maken. Zie ook onder de Nieuwsbrief de brief waarin Marijke zich voorstelt.

Kalender

Dinsdag 11 april – Knutselochtend op de voorschool
Woensdag 12 april – Paasochtend in de ouderkamer. Marijke Blijleven (nieuwe directeur komt kennismaken)
Donderdag 13 april – Paasviering op school (kinderen mogen in pyjama naar school)
Vrijdag 14 april en maandag 17 april – Goede Vrijdag/Pasen – kinderen vrij
Vrijdag 21 april – Koningsspelen
Maandag 24 april – Start meivakantie (start school op maandag 8 mei)

Pasen
Op donderdag 13 april hebben wij een Paasontbijt in de klas. De kinderen mogen gezellig in pyjama op school komen om te ontbijten. Vergeet u niet om op maandag 10 april een bord, bestek en een beker mee te geven (graag met naam op de onderkant)? De kinderen die het lekker vinden mogen een hard gekookt ei meenemen. Wij maken er samen een gezellig Paasontbijt van!

Koningsspelen
Vorige week heeft u een brief gekregen over de Koningsspelen. Op vrijdag 21 april vieren wij Koningsdag met een sportdag op school. Daarbij hebben wij veel hulp van ouders nodig (van 8:30 uur tot 13:00 uur). Helpt u mee? U kunt het strookje van de brief inleveren bij de leerkracht van uw kind (of mondeling uw hulp toezeggen). De kinderen krijgen deze dag lunch van school. Geeft u wel een stuk fruit mee?

Museum
Als afsluiting van het thema ‘Museum’ hebben was er een expositie in onze school. Er waren prachtige s​childerijen en kunstwerken. De zonnebloemen van Van Gogh, de Mona Lisa, werk van Matisse; alles kwam voorbij. Alle kinderen van de school hebben de kunstwerken bewonderd. Ook alle ouders en belangstellenden waren er. Het was een groot succes.

Gym
Op woensdag hebben de groepen 7 en 8 een uur bewegingsonderwijs buiten op ons plein.
Meester Cees geeft nu gym aan de kleutergroepen op vrijdag. Klimmen, klauteren en samen spelen in de grote gymzaal Dat is stoer! Zie foto’s voor een kleine impressie.

Groep 8
De kinderen van groep 8 hebben deze week gehoord of zij kunnen starten op de middelbare school van hun keuze. Vrijwel alle kinderen zijn geplaatst bij de school waar zij het liefste naar toe wilden en iedereen is blij met zijn of haar nieuwe school. Nu voor onze groep 8’ers de laatste maanden als ‘oudsten van de school’. In de week na Pasen maken de leerlingen de CITO Eindtoets.

Leerlab
Een groot aantal leerlingen van groep 8 en een aantal van groep 7 hebben dit schooljaar al deelgenomen aan het Leerlab begrijpend lezen of studievaardigheden. De laatste periode kunnen kinderen van groep 6 en 7 deelnemen aan het Leerlab rekenen.
Het Leerlab biedt kinderen uit groep 7 en 8 na schooltijd extra lessen. Het leerlab is een vorm van onderwijstijdverlenging en de lessen zijn een aanvulling op het gewone lesprogramma. Twee keer per week kunnen maximaal 15 kinderen de lessen komen volgen.
Ouders kunnen hun kind opgeven voor het Leerlab. De leerkrachten en de intern begeleider kiezen maximaal 15 kinderen uit die kunnen deelnemen. De lessen worden gegeven door juf Danielle. Door de aangevraagde subsidie is het gratis om aan de lessen deel te nemen, voorwaarde is wel dat de kinderen elke les zullen komen. Er komt nog een laatste blok aan van het Leerlab. Veel plezier allemaal hierbij!

Brief bestuur aan ouders benoeming nieuwe directeur Mgr. Bekkersschool april 2017, kunt u via onderstaande link openen.


 

Foto's

Video's

Meer informatie