Nieuwsbrief augustus

 • Gemaakt op: 18-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 18-8-2015 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sanne de Bos
 • |
 • Auteur: Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Bekkersschool

​​​​​​​​​​

Kalender

Woensdag 26 augustus – Koffieochtend met directie (oa over de functie en het gebruik van onze ouderkamer)

Dinsdagavond 1 september – Ouderavond voor alle ouders over aankomend schooljaar

 Ouders van de VVE- en kleutergroepen krijgen volgende week een brief met informatie over de start van het nieuwe thema familie.

Informatieavond 

Wij hopen en verwachten alle ouders te ontmoeten op dinsdagavond 1 september. Op deze avond ontvangt u via de leerkracht van uw kind belangrijke informatie over aankomend schooljaar. Via uw kind volgt een uitnodiging met de aanvangsttijd (er wordt rekening gehouden met ouders die kinderen in verschillende bouwen hebben). Op deze avond ontvangen alle ouders een schoolkalender. 

De schooltijden

Voor groep 1 t/m groep 8 gelden de vol­gende schooltijden:​

Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag8.30 tot 14:15 uur
Woensdag-ochtend8.30 tot 12:30 uur

 Om 8:20 gaat de schooldeur open. Dan is er een inloop. Om 8:25 gaat een tweede bel. Om 8:30 start de les. Wij verwachten alle kinderen dan in de klas en vragen aan alle ouders niet op de gang te blijven staan zodat alle lessen rustig kunnen starten.

Continurooster

Alle kinderen eten vanaf dit schooljaar op school met de eigen juf/meester (een zogenaamd 'continurooster). Alle kinderen gaan een half uur naar buiten of spelen (bij regen) binnen. Dit onder begeleiding van teamleden van de school en medewerkers Tussenschoolse Opvang (onder leiding van een TSO coördinator). ​Op een ouderavond van 10 november evalueren wij graag met u als ouder dit nieuwe rooster. 

Eten en drinken op school

Als Jump In school hebben wij wat betreft eten en drinken het volgende beleid

 • In de kleine ochtendpauze water en fruit. Op dinsdag, woensdag en vrijdag als er gymnastiek is, mag een boterham ook.
 • In de grote pauze: brood en wat drinken​.

Hieronder een bericht van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van de ASKO

Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zijn er 2 vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Asko. Voor een goede onderwijskwaliteit is medezeggenschap van groot belang. De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel een veelheid aan onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de Asko. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op dinsdagavond. Hierbij willen wij betrokken ouders van harte uitnodigen zich kandidaat te stellen voor de GMR. Kandidaten hoeven niet in een lokale MR te zitten. Mochten er meer dan 2 kandidaten zijn dan zal er een verkiezing worden gehouden onder de lokale MR-en. Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.

Peter Thibaudier

Voorzitter GMR

Gymrooster

Hieronder ziet u het gymrooster van dit schooljaar.

 

Dinsdag Groep
8:30 – 9:158
9:15 – 10:007
10:00 – 10:456
10:45 – 11:305/6
11:30 – 12:155
12:45 – 13:30 4 a
13:30 – 14:154 b
Woensdag       
8:30 – 9:153 a
9:15 – 10:003 b
10:00 – 10:454b
10:45 – 11:304a

 

 

Vrijdag  
8:30 – 9:153 a
9:15 – 10:003 b
10:00 – 10:455
10:45 – 11:305/6
11:30 – 12:156
12:45 – 13:307
13:30 – 14:158

 

Alle kinderen groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gym. Wij verwachten dat alle kinderen douchen op school. Geeft u uw kind sportkleren en sportschoenen met witte zolen mee?

 Ouder en Kind adviseur

Ellen Hagemeijer is onze Ouder- en Kindadviseur op school. 

Hieronder leest u meer over de Ouder en Kind adviseur op onze school en wat haar werkzaamheden zijn. '

Wat doet een Ouder en Kind adviseur:​

 • Ondersteunt u bij het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren)
 • Aanvragen sportfonds of cultuurfonds.
 • Verwijst u of uw kind(eren) door naar andere hulp, alleen als dit nodig is.

Wanneer ben ik op school? Elke maandag van 8.30-12.00. U kunt ook bellen voor een afspraak.

Dit kan op nummer 06 578 73 760.  U kunt me vinden op school. Ik werk niet voor de school. Ik werk voor het ouder- en kindteam. In het ouder- en kindteam zitten 30 collega's. Ons doel is om ouders in deze wijk zo goed mogelijk, zo kort mogelijk en zo passend mogelijk te helpen wanneer zij vragen hebben over het opvoeden of opgroeien van hun kinderen.​

OPEN DAG op de DAT!school - Zondag 13 september

Op zondag 13 september is er Open Dag bij de DAT!school, dé jeugdtheater- en filmschool in Amsterdam Noord. Hier kunnen kinderen vanaf 7 jaar lessen volgen in toneel, dans, zang, acteren voor de camera en filmmaken. Bij de DAT!school sluiten we elk jaar af met een grote voorstelling voor de hele school in ons eigen theater. Door het jaar zijn er presentaties en open podia waarin de leerlingen kunnen schitteren. Kinderen hebben op de DAT!school de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen onder professionele begeleiding van ervaren docenten. Er zijn lesprogramma´s voor verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. De kinderen komen altijd bij leeftijdsgenootjes in de groep.

Gratis proeflessen op zondag 13 september

Tijdens de Open Dag kunnen jongeren die van zingen, dansen, toneelspelen en filmmaken houden, en hun ouders, kennismaken met de DAT!school en ontdekken wat de DAT!school te bieden heeft door gratis proeflessen te volgen. Ouders mogen blijven kijken. De proeflessen worden gehouden van 10.30 tot 13.00 uur.

Meld je aan voor de Open Dag door een mail te sturen naar inschrijven@datschool.nl.

Wij zien je graag op 13 september!

 

                           

 

 

 

​Hierbij de eerste Nieuwsbrief met veel praktische informatie. Bijvoorbeeld over de aankomende informatieavonden, de schooltijden en de Ouder- en Kindadviseur op school.​

Foto's

Video's

Meer informatie