Nieuwsbrief december '17

  • Gemaakt op: 8-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Marijke Blijleven
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders,

Iets later dan u gewend bent hier de nieuwsbrief van december.

De woningen naast het kleuterplein zijn af en sommigen zijn zelfs al bewoond. Om te zorgen dat deze mensen veilig naar hun tuin kunnen is er een afgesloten voetpad dat  alleen nog toegankelijk voor de bewoners. Het overige deel is aan ons schoolplein voor de kleuters toegvoegd dat hierdoor over de hele breedte ruim 1 1/2 meter is toegenomen waardoor de kinderen veel meer ruimte hebben. Dit betekent wel dat u niet meer via het paadje tussen de kerk en de nieuwe huizen kunt lopen maar voor de nieuwe woningen langs moet en dan het plein op kunt.


De onderbouw en de VVE starten komende week met het thema gezondheid. Als u thuis nog spullen heeft die zij kunnen gebruiken houden wij ons aanbevolen. Mocht u een beroep hebben in de medische sector en hierover willen vertellen in de groep laat u dit dan even weten aan de leerkracht van de groep of aan juf Amber?


25 Januari is de volgende inloopochtend in de groepe 3-8, de leerkracht zorgt er dan voor dat er in de groep iets klaar ligt dat u samen met uw kind kunt doen of dat er een les is waarbij u kunt aansluiten. Doel van de inloop is dat u ziet en meemaakt wat uw kind doet in de groep. Dat uw kind kan vertellen over de klas en het werk, over de thema's en onderwerpen waarmee ze bezig zijn en dat u de andere kinderen in de klas leert kennen. U bent van harte uitgenodigd!


De eerste ronde naschoolse activiteiten is afgerond, er is ook na school heerlijk gesport, gekookt en 3D-geprint. Vanaf donderdag start de introductie van de nieuwe cursussen die in de week van 5 februari starten.  het inschrijven voor Sport blijft zoals u gewend bent maar de inschrijving voor Wijsneus gaat veranderen. 

De Mgr. Bekkersschol gaat over op online inschrijven voor activiteiten van WIJSNEUS!

 Heel veel kinderen doen per schooljaar één of meerdere keren mee aan de activiteiten van Wijsneus. Fijn dat er altijd zoveel enthousiasme is! Volgend blok gaan we weer allerlei leuke cursussen organiseren. Hopelijk doet uw kind ook (weer) mee.

Het inschrijven gaat voortaan digitaal via de website: www.sterrenmakers.nl. U kunt alvast een kijkje nemen! Op deze site kunt u zien wat er allemaal voor de kinderen in Amsterdam Noord wordt georganiseerd.
Via uw kind krijgt u een overzicht van de Wijsneusactiviteiten mee naar huis. Inschrijven kan
vervolgens alleen op de Sterrenmakers website. Mocht u hulp nodig hebben bij het online inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de school. Wij helpen u graag.


Zo'n anderhalf jaar geleden is de school voor de verwerking van het rekenen gestart met Snappet. Hier maken de kinderen de opgaven die zij voorheen in een werkboekje of schrift maakten op de tablet. Dit heeft een aantal voordelen: De kinderen krijgen direct de feedback of een opgave goed gemaakt is of niet wat een hoger leerrendement geeft. Doordat de computer inzicht krijgt of een kind de sommen makkelijk vindt of moeilijk kan de moeilijkheidsgraad automatisch worden aangepast zodat het kind wel wordt uitgedaagd maar niet wordt overvraagd. De leerkracht kan online volgen of en hoe de kinderen het werk maken en heeft na de les in een overzicht duidelijk waar een volgende les het accent moet worden gelegd. Welke onderwerpen gaan heel goed en aan welke moet meer instructietijd worden besteed?

Wij hebben de resultaten van het eerste jaar geanalyseerd en de voorzichtige eerste conclusie is dat alle groepen verbeterde resultaten laten zien sinds de invoering. Natuurlijk spelen er altijd ook andere zaken mee waardoor het lastig is een verbetering of achteruitgang te wijten aan een interventie. Groepen worden gesplitst of samengevoegd, kinderen gaan weg van school of komen er in een groep bij en langdurig zekte van een leerkracht kan ook invloed hebben. Toch zijn wij tot nu toe positief over de behaalde resultaten. Na de komende CITO-toetsen eind januari/begin februari zullen we ook deze resultaten mee laten wegen. dan verachten we ook de resultaten van spelling te kunnen analyseren en te kunnen beoordelen wat de invoering van de snappet-verwerking daar voor effect heeft gehad. Vooralsnopg gaan we door met deze verwerking.

Na jaren van inzet zijn Halima en Hassana gestopt met hun lidmaatschap van de OR. Zij hebben beiden een kleintje er bij en een drukke baan en konden het helaas niet langer combineren. We danken hen heel hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren en hebben hen bij de kerstdiner-avond in het zonnetje gezet. Binnenkort kunt u een oproep verwachten als we besloten hebben op welke wijze wij de OR verder vorm willen geven. Sahila onze penningmeester blijft wel en in de volgende nieuwsbrief kunt u de jaarafrekening van afgelopen jaar verwachrten samen met een stand van zaken op dit moment. 

Wij zijn blij dat een deel van de ouders de ouderbijdrage heeft betaald, dankzij hen hebben alle kinderen een traktatie gekregen van Sint-Maarten, een kado gekregen van Sinterklaas samen met pepernoten en een bezoek van Sint en zijn Pieten, konden er kerststukjes worden gemaakt en de tafels mooi worden gedekt en was er voor de ouders koffie en thee tijdens het wachten. We willen de ouders die nog niet hebben betaald nadrukkelijk vragen dit alsnog te doen omdat de bodem inmiddels in zicht is maar er staan nog een groot aantal zaken op het programma: pasen, de koningsdag, het eindfeest en per groep nog een project of bijzonder uitstapje. In de volgende nieuwsbrief komt een opsomming van de besteding van de ouderbijdrage, als u die al eerder wilt hebben loop dan gerust even bij juf Marijke langs. Voor betaling kunt u bij juf Fatima terecht.

 

Foto Koch komt op donderdag  18 januari de schoolfoto's maken. 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Dit betekent dat uw kind na het maken van de foto's van de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

 Naast de standaard portretfoto biedt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. De fotografen weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen houding.  Op basis van het karakter van het kind kiezen de fotografen van Koch de pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan. Dit levert pure, natuurlijke foto's op. De leerlingen van de VVE en de groepen 1 en 2 mogen deze dag een knuffel meenemen op de foto. De fotograaf raadt aan kleurige kleding te dragen die dag voor mooie foto's, fluorecerende kleding liever niet.

 Bij Foto Koch kunnen ouders in de webshop kiezen uit acht verschillende achtergronden voor de schoolfoto's. Omdat smaken nou eenmaal verschillen, bieden wij ouders graag meerdere keuzemogelijkheden.

 Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke foto's of pakketten u wilt bestellen. Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de verzendkosten € 1,50. Voor bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent Foto Koch € 3,00 aan verzendkosten.

 Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ook wanneer u verder geen foto's  bestelt.  


Tot slot een rondje lief en leed:

In de onderbouw hebben juf Angelique en juf Jeannette afscheid genomen. Deze week starten in groep 1/2A meester Kevin en juf Paloma. Juf Dieneke is voor de vakantie twee keer kort langs geweest op school, zij heeft afgelopen jaar een paar hernia's na elkaar gehad en is nog steeds niet genezen. We zijn blij haar weer te hebben gezien en hopen dat zij de komende periode steeds wat vaker op school kan zijn. Eind maart/ begin april gaat juf Amber met verlof, de komende periode gaan wij op zoek naar een goede vervager. Mocht u iemand in de familie of vriendenkrijg hebben die een baan bij ons wel ziet zitten laat hen dan vooral contact opnemen met Marijke.

In de middebbouw zijn wij blij dat meester Gijs nog even blijft in groep 4/5 voor juf Anouk. op vrijdag komt meester Kevin daar in de groep tot juf Anouk weer kan starten. We hopen dat ook haar herstel voorspoedig zal zijn. U wist al dat juf Amber en juf Wendy zwanger zijn maar nog niet dat ook juf Tuba nog een kindje verwacht. Met slechts enkele weken tussenpoos zijn zij uitgerekend. Wij wensen hen veel geluk en gaan ook voor deze groepen op zoek naar een geschikte vervanger. Juf Martine is steeds iets langer en vaker op school en gaat gelukkig met kleine stapjes vooruit.

In de bovenbouw is juf Cathy bevallen van een gezonde dochter Lieke. Zij is in het begin van haar verlof vervanmgen door juf Muriel en op dit moment is juf Loubna in haar groep samen met juf Anneloes.

Meeste Cees tot slot heeft vanaf deze week op de woensdag ouderschapsverlof dat betekent dat op woensdag voortaan gym wordt gegeven door juf Sharon. Zij is voor de vakantie al even op school geweest om kennis te maken met de school en met meester Cees.


​Voetpad afgesloten en speelplaats vergroot

Thema gezondheid

Inloopochtend

Naschoolse activiteiten

Snappet

OR en ouderbijdrage

Fotograaf

Lief en Leed.


Foto's

Video's

Meer informatie