Nieuwsbrief februari

 • Gemaakt op: 18-2-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 18-2-2016 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sanne de Bos
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​Kalender

Vrijdag 19 februari – alle kinderen vrij ivm studiedag
Woensdag 24 februari - Koffie ochtend met directie. Gast: stadsecoloog.
Donderdag 25 februari – Inloopochtend
Vrijdag 26 februari – Start voorjaarsvakantie
Dinsdag 8 maart – Ouderavond over mediawijsheid
Woensdag 16 maart – Koffie ochtend met directie. Gast: Verkeersplein Amsterdam
Donderdag 24 maart – Studiedag alle kinderen vrij
Vrijdag 25 maart - Goede Vrijdag - kinderen vrij ​
Maandag 28 maart - Vrij ivm Paasmaandag 
29 en 31 maart – Schoolfotograaf op school
 
Studiedagen
Aanstaande vrijdag (19-2) is er een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Dit schooljaar is na vrjdag nog één studiedag. Deze is gepland op 24 maart. 
 ​
Mediawijsheid
Zoals vorige week in een mail aangekondigd besteden wij de komende weken extra aandacht aan veilig en sociaal (leren) omgaan met internet en sociale media. Tijdens de koffie ochtend van 15 februari is eens start gemaakt. Onder begeleiding van gastspreker Nural van Stichting Mira Media is gesproken over dit onderwerp. Op dinsdagavond 8 maart organiseren we een ouderavond. Dan gaan we met ouders graag in gesprek over de volgende vragen:
 
 • wat spreken we af over het meenemen en het gebruik van een telefoon op school?
 • hoe gaan we op school zorgvuldig om met internet?
 • wat doen we op school om sociaal en positief gedrag op internet te bevorderen en hoe leren we kinderen dit zelf te doen (in interactie met klasgenoten).
 • wat kunnen ouders (samen) doen om het leuk te houden op internet en what's app/Facebook ed?

In de klas wordt volgende week in groep 5 t/m 8 extra gesproken over dit onderwerp. Uit elke klas komen twee ‘vertegenwoordigers’ tijdens de ouderavond vertellen hoe kinderen zelf zien hoe zij denken het fijn te hebben én houden op internet.​ U komt toch ook? Om 19:00 staat de koffie voor u klaar.


Interne Begeleiding Bovenbouw 
Lucienne Gravesteijn is ongeveer 1,5 jaar als Intern Begeleider bovenbouw als interim werkzaam geweest. Dit schooljaar zal zij de leerkrachten van groep 8 verder begeleiden bij de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en is zij daarvoor nog  op op school. Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zal per 1 maart een nieuwe collega als Intern Begeleider starten. Haar naam is Danielle Bongaardt. Danielle stelt zich hieronder aan u voor: 

Ik ben 36 jaar en woon met mijn man en tweeling van drie in IJburg. Noord is mij niet onbekend; ik heb er meer dan 25 jaar gewoond en heb er ruim 9 jaar op een basisschool gewerkt. Op een gegeven moment wilde ik graag ook op een andere plek dan in Noord werken; ik heb toen in Zaandam en in IJburg gewerkt.   En nu mag ik weer op een leuke basisschool komen werken  in Noord.Vanaf 1 maart mag ik 2 dagen per week de intern begeleider zijn van de groepen 5 t/m 8.  Als intern begeleider ben ik graag actief op 3 niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse én schoolnabije zorg .   

Lucienne en Anneke (IB onderbouw) gaan samen zorgen dat Danielle goed kan starten. 


Te laat 
Wij signaleren dat elke dag kinderen (net) te laat op school zijn. 
Onze lessen beginnen om 8:30 uur.  Dan sluit de leerkracht de deur en wordt echt gestart met de les. Wij willen niet dat kinderen lestijd missen. Elke minuut onderwijstijd is van belang voor uw kind.
Wanneer uw kind nog zijn/haar jas moet  uittrekken en/of  afscheid moet nemen van ouders als de bel van 8:30 gegaan is zullen we uw kind als te laat moeten registreren.  

In overleg met de leerplicht zetten wij de volgende stappen op onze school:
1.      Ouders worden aangesproken door de leerkracht
2.      Ouders worden per brief door directie geattendeerd 
3.      Wanneer na de brief van directie kinderen nogmaals te laat zijn, wordt een melding gedaan bij de leerplicht. U wordt dan door de leerplicht uitgenodigd.


Cultuurbus
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 bezoeken minimaal eens per jaar een museum of voorstelling in de stad. Binnen het museum of instelling volgen de kinderen een educatief programma.  De kinderen worden met een speciale  bus (de Cultuurbus) naar school gehaald en gebracht. Voor veel leerkrachten en leerlingen is het bezoek een ontzettend leuk moment in het schooljaar. Groep 5,6 was twee weken geleden aan de beurt. Samen met groep 5/6  zijn zij naar het Concertgebouw geweest. Een hele belevenis! 

Koffie ochtenden
Er staan in de komende weken op woensdag 24 februari en 16 maart een koffie ochtend gepland.

Beide keren schuift een gast aan. Op woensdag 24 februari zal dit Coos Langkemper (gemeente Amsterdam) en een stadsecoloog zijn. Het onderwerp van deze koffie ochtend is ongedierte in de wijk (de laatste weken/maanden worden veelvuldig ratten in de wijk gesignaleerd) en wat bewoners hieraan kunnen doen om dit te bestrijden.

Op woensdag 16 maart  is het onderwerp van de koffie ochtend Vekeerseducatie. Esther van den Berg van Verkeersplein Amsterdam komt een themabijeenkomst geven over hoe we jonge kinderen kunnen leren zich veilig te begeven in het verkeer. Op school gaan we hier - met behulp van leskisten - vanaf de jongste groepen mee aan de slag. 

Start zwangerschapsverlof 
Vanaf maandag 21 maart start Judith Kets als vervanger van Sanne de Bos als directeur van de Bekkersschool. Op de koffieochtend van  24 februari (aanstaande woensdag) zal zij aanwezig zijn. Wanneer u Judith nog niet kent, kunt u op dit moment met haar kennismaken. 

Fotograaf
Op 29 en 31 maart komt de schoolfotograaf op school.  Vlak na de zomervakantie zal nogmaals een schoolfotograaf komen. Zo kunnen de kinderen lekker uitgerust  op de foto na de grote vakantie. 

 

Foto's

Video's

Meer informatie