Nieuwsbrief 4 februari 2015

 • Gemaakt op: 4-2-2015 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​
Kalender – belangrijke data

 • Maandag 9 februari: Studiedag (leerlingen hele dag vrij)
 • Donderdagavond 12 februari: Ouderavond
 • Vrijdag 13 februari: Rapporten mee
 • Maandag 16 februari: Fotograaf om groepsfoto’s te maken
 • Week van 16 februari: 10-minutengesprekken met leerkracht
 • Maandag 23 februari: Start voorjaarsvakantie
 • Week van 9 maart: Week van het geld – gastlessen in de klas
 • Dinsdag en woensdag 17 en 18 maart: Fotograaf- individuele foto’s van alle kinderen


In de week na de voorjaarsvakantie vindt een luizencontrole plaats.

Rapportgesprekken en rapport mee
Op vrijdag 13 februari krijgt u het rapport (groep 3 t/m 7) mee van uw kind. Wanneer de vaste leerkracht van uw kind niet werkt op vrijdag, krijgt uw kind het rapport mee op donderdag 12 februari.
De gesprekken met de leerkracht van uw kind (behalve van groep8) zijn in de week van 16 februari.
Daarvoor ontvangt u volgende week een persoonlijke uitnodiging via de leerkracht van uw kind.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit schooljaar twee keer op school.
Op 16 februari worden alle groepsfoto’s gemaakt. Op 17 en 18 maart gaan alle kinderen individueel op de foto. In de volgende nieuwsbrief geven wij meer informatie over de schoolfotograaf.

Herinnering Ouderbijdrage
In juni gaan de klassen op schoolreis. De locaties houden we nog even geheim. Wij hebben nog niet
van alle ouders de ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis ontvangen. Hierover hebt u in
oktober een brief ontvangen.
Wilt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 april, het bedrag van €45 overmaken op:

IBAN rekeningnummer: NL04 INGB 0004 8860 32 t.n.v. Ouderraad Mgr Bekkers, Amsterdam
onder vermelding van: de naam van uw kind én zijn/haar groep.

Eventueel kunt u ook contant betalen bij juf Fatima, de telefoniste van onze school. Van haar ontvangt
u bij betaling een betalingsbewijs. U mag natuurlijk in termijnen betalen.

Ouderavond
Wij hopen veel ouders te ontmoeten op de ouderavond van 12 februari. Om 18:45 staat de koffie klaar.
De avond start om 19:00 uur en eindigt om 20:30 uur. De avond gaat over kwaliteit van onderwijs. We zullen met u in gesprek gaan en achtergrondinformatie geven over de wijze waarop we kwaliteitsverbetering vormgeven. Dit doen we in de vorm van workshops.

Nationale Voorleesdagen
Van 21 tot en met 31 januari was in heel Nederland extra aandacht voor voorlezen. Ook op school hebben we er extra aandacht aan besteed. In de VVE groepen kwamen Dick Bentvelzen en Carla Corver voorlezen. Zij werken als ambtenaar van de Gemeente Amsterdam en hebben genoten van het voorlezen en het samen genieten van een boek.
Een leuke site waar voorgelezen wordt: www.leesmevoor.nl. Een aanrader!

​Kalender – belangrijke data, rapportgesprekken, schoolfotograaf, herinnering Ouderbijdrage.

Foto's

Video's

Meer informatie