Nieuwsbrief februari 2016

 • Gemaakt op: 26-1-2016 09:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

​Kalender

 • Woensdag 27 januari Koffie ochtend met directie. Gast: ambtenaar gemeente Amsterdam die komt praten over het onderwerp gezondheid
 • Maandag 15 Februari: Rapporten mee naar huis
 • Week van 16 Februari: Oudergesprekken
 • Vrijdag 19 Februari: Studiedag – alle kinderen vrij
 • Woensdag 24 februari – Koffie ochtend met directie. Gast: stadsecoloog (zie hieronder)
 • Donderdag 25 Februari: Inloopochtend groepen 5 t/m 8
 • Maandag 29 Februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie


Vervanging zwangerschapsverlof
Beste ouders en verzorgers van de Mgr. de Bekkers,
Sanne de Bos gaat met zwangerschapsverlof. Ik ben gevraagd om tijdens de afwezigheid van Sanne de directietaken over te nemen. Dat doe ik graag.
Vanuit mijn rol als projectleider voor de verbeteraanpak heb ik de school de afgelopen tijd goed leren kennen. De collega’s, de manier van werken, de kinderen en ook een heel aantal ouders zijn voor mij niet meer onbekend. Dat is een fijne start.
In het verleden ben ik regelmatig interim-directeur geweest. Soms van kleine scholen en soms van hele grote. Voor de ASKO heb ik dat nog recent gedaan op Het Bovenland.
Ik zal niet alle dagen van de week op school zijn, maar we gaan proberen om er steeds voor te zorgen dat er iemand op school is die u te woord kan staan.
Samen met het Management Team, juf Wendy, juf Inge en juf Ellen gaan wij zorg dragen voor een goede voortgang op de Bekkers zodat Sanne het in oktober 2016 weer van ons kan overnemen.
Voor degene die niet precies weten wie ik ben een foto. (Tegenwoordig draag ik een bril!)
Ik kijk uit naar de periode van interimschap, maar gelukkig kunnen we eerst nog samen met Sanne bouwen aan een mooie school voor uw kinderen.

Vriendelijke groet,
Judith Kets

De Vreedzame School
Na de kerstvakantie zijn alle klassen gestart met het derde blok van De Vreedzame School. In blok 3 worden de kinderen gestimuleerd om 'oor voor elkaar' te hebben. De lessen gaan over communicatie, over 'praten mét elkaar' in plaats van 'praten tégen elkaar'. In de bijlage vind je de nieuwsbrief voor ouders van Blok 3 van De Vreedzame School. Daarin staat verder omschreven wat in blok 3 aan de orde komt.

Computerles
De kleinsten van de school (leerlingen groep 1) hebben deze week van juf Chiquita (ICT) les gehad in hoe de computers op school werken.
Dat is nog best lastig voor ze, goed begrijpen hoe een muis werkt en op welke knopjes je moet drukken. Heel bijzonder om te zien hoe snel ze het leerden!

Veel ratten in de wijk
Misschien (maar hopelijk niet) heeft u het al geconstateerd: de laatste maanden zijn er veel ratten in de wijk. Koud, sloop en nieuwbouw maakt dat ratten meer naar buiten komen. Grote oorzaak is eten/brood in de straten. Deze zorg kan bijna niet meer alleen bestreden worden met gif. De Gemeente Amsterdam neemt daarom initiatief om ouders en ook kinderen voor te lichten. Op de koffie ochtend van 24 februari komt er een stadsecoloog samen met een ambtenaar van de gemeente (mevrouw Langkemper) voorlichting geven. Ook in de klassen zal er aandacht worden besteed aan dit probleem (in de week van 22 februari).

Aanvragen van verlof
Gedurende het schooljaar krijgen wij veel verlofaanvragen binnen. Soms gaat het om een dag, maar soms ook over een langere periode waarvoor ouders vrij vragen. Het aanvragen van extra verlof gebeurt altijd schriftelijk en bij de directeur. Alleen in bijzondere situaties kan uw kind extra vrij van school krijgen. De leerplichtambtenaar voert controles uit over de toekenning van verlof. Vraagt u verlof aan met als reden een huwelijk? Dan zult u hiervoor (na het huwelijk) een kopie van de huwelijksakte bij de directeur moeten aanleveren. Alleen dan krijgt u (met terugwerkende kracht) het verlof toegekend. Heeft u vragen? Loop dan even binnen.

Vanuit de ouder en Kind adviseur - het belang van goed slapen 

Word je slimmer van slapen? Ja, het blijkt dat kinderen slimmer worden van genoeg slaap. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen zo veel mogelijk leren op school. Daarom hier wat informatie over wat u kunt doen om te zorgen dat uw kinderen in staat zijn zoveel mogelijk te leren. 

Kinderen kunnen het beste leren wanneer ze:
1. Uitgerust zijn, genoeg slapen.
2. Gezond eten en drinken, een gezond gewicht hebben.
3. Veel bewegen en buiten zijn.

Een goede nachtrust is belangrijk voor kinderen. Niet alleen om tot rust te komen, maar ook voor het groeiproces. Slecht slapende kinderen zijn vaak ziek, gedragen zich drukker, hebben meer overgewicht en leren minder. Jonge kinderen hebben meer slaap nodig dan oudere kinderen. Het gemiddeld ligt op 10 uur slaap per nacht.

Hoeveel slaap hebben kinderen nodig?
4-6 jaar: 12 uur slaap per dag
6-12 jaar:         10-11 uur slaap per dag
12-18 jaar:         8-10  uur slaap per dag 

Hoe laat naar bed? 
4-6 jaar:         tussen 19.00-19.30
7-9 jaar: tussen 19.30-20.00 
10-12 jaar:         tussen 20.00-20.30
12-15 jaar:         tussen 20.30-21.00
15-17 jaar:         tussen 21.30-22.00 

Mocht u vragen hebben over opvoeden, opgroeien of het ontwikkelen van u kind(eren). Bel of mail mij. Ik ben vanuit het Ouder- en Kindteam verbonden aan de Mgr. Bekkersschool.

Hartelijke groet,
Ellen Hagemeijer
Ouder- en kindadviseur
06-578 73 760 / e.hagemeijer@oktamsterdam.nl

In deze nieuwsbrief informatie over het aankomend blok van ‘De Vreedzame School’, voorlichting over ongedierte in de wijk en het aanvragen van verlof.

Foto's

Video's

Meer informatie