Nieuwsbrief februari 2017

 • Gemaakt op: 9-2-2017 16:20
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Brede Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Brede Mgr. Bekkersschool

Data

 • Vrijdag 17 februari – Rapporten mee en start vakantie
 •  Week 27 februari – Deze week luizencontrole
 •  Woensdag 22 maart - Koffie ochtend
 • Donderdag 31 maart - Studiedag Team

 
Beste ouders en verzorgers,

Het einde van de winter is in zicht. Volgende week is het voorjaarsvakantie, ook wel krokusvakantie genoemd. De kinderen vonden de sneeuw vorige week op het schoolplein erg leuk. Nu is het uitkijken naar de lente . De kinderen van groep 6 zijn volop bezig met wat er verandert in de natuur in de lente. Dat doen zij binnen het werken op de schooltuinen. En ook andere groepen zijn de afgelopen weken buiten de school geweest. Naar het theater waar zelf muziek gemaakt is (groep 4) en naar het Tropenmuseum waar het over Marokko ging (groep 3). Alle klassen gaan minstens één keer naar een museum of culturele instelling (dit naast de lessen in het kader van Natuur en Milieu educatie). Als de klas van uw kind nog niet is geweest, dan komt dat nog. Voor leerlingen én leerkrachten altijd een mooie dag!

Afscheid Sanne
Op donderdag 9 februari is met een brief gecommuniceerd dat per 1 mei Sanne de Bos als directeur zal vertrekken. Deze brief kunt u via de link hieronder openen. Momenteel is de Benoemings Advies Commissie - die bestaat uit teamleden, de MR voorzitter en de regiomanager van Stichting ASKO - druk bezig met het opstellen van een profielschets voor een nieuwe directeur. Daarbij is contuiniteit in de school en het borgen en verder versterken van de onderwijiskwaliteit heel belangrijk. 

Parro
Al veel ouders hebben de app Parro om met school te communiceren. Daar zijn wij blij mee, het bevordert de betrokkenheid tussen school en thuis. Heeft u vragen over de app? Loop gerust langs bij de leerkracht van uw kind.

Oudergesprekken
In de week na de vakantie vinden de oudergesprekken plaats. U krijgt daarvoor een uitnodiging.

Nieuw schoolrapport
Op 1vrijdag 17 februari krijgt u het rapport mee van uw kind. Er is mooi nieuws: de kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een nieuw rapport. Dit doen we omdat we graag een rapport dat we digitaal invullen (dan hebben we altijd een kopie). Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen ook zelf een bijdrage leveren aan het rapport en reflecteren op hoe zij vinden dat het gaat in de klas.

Verkeerseducatie
In de stad Amsterdam is op een veilige manier je kunnen verplaatsen in het verkeer ongelooflijk belangrijk. Wij geven verkeerseducatie in alle groepen van de school. Dat doen wij met een lesmethode (Let’s go) op het digibord die leerlingen activeert. De methode is gemaakt in samenwerking met de ANWB. Zie ook:

Zie: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Overige-methodes/Lets-go.htm

Daarnaast doen we ook mee aan het project “Tussen School en Thuis” in de groepen 5 t/m 8. Tussen School en Thuis is een verkeersmethode waarbij de specifieke verkeerssituatie rondom de school centraal staat. Doel van de methode is leerlingen bewuster en met meer inzicht te laten deelnemen aan het verkeer. Samen met de leerlingen zijn de verkeersknelpunten rondom de school in kaart gebracht en gefotografeerd. Vervolgens zijn hier digitale verkeerslessen van gemaakt.
In een ouderbijeenkomst op woensdag 19 april (start 8:35 uur) laat een medewerker van Tussen School en Thuis het lesmateriaal zien. Tijdens deze bijeenkomst gesproken wat je als ouder kunt doen om je kind op een veilige manier door het drukke Amsterdamse verkeer te begeleiden. Er wordt gediscussieerd over vragen als; Wanneer laat ik mijn kind zelfstandig naar school gaan? Hoe leer ik mijn kind veilig door het verkeer te gaan? Moet ik voor mijn kind uit fietsen, of juist er achter blijven? Verder is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen.
Tevens wordt er een korte film vertoond over de ontwikkeling van kinderen in het verkeer. Kortom, een interessante bijeenkomst voor alle ouders die verkeersveiligheid van hun kinderen hoog in het vaandel hebben staan!
 
De brief van Sanne kunt u via de link hieronder openen.
Brief Sanne.pdf

Een voorproefje van het rapport kunt u bekijken via de link hieronder.
Rapportmap Bekkerschool_reflectie leerling.pdf

 

​Data, afscheid Sanne, parro, oudergesprekken, nieuw schoolrapport.

Foto's

Video's

Meer informatie