Nieuwsbrief januari 2016

 • Gemaakt op: 5-1-2016 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

​Kalender

 • Dinsdag 12 januari - ouderavond Onderwijskwaliteit
 • Vrijdagochtend 15 januari 9:00 - 11:00 uur - ouderworkshop creatief recyclen ouders groep 4 t/m 6
 • Week 11 en 18 januari - afname CITO toetsen in alle klassen
 • Woensdagochtend 27 januari - koffie ochtend met directie. Gast: ambtenaar gemeente Amsterdam over gezond eten en bewegen.
 • Vrijdag 19 februari - studiedag (alle kinderen vrij) ​

Kerst 2015
Na ons kerstfeest waarin in elke klas samen genoten is van het kerstdiner hebben we dit jaar een kerstmarkt georganiseerd. Ouders konden een donatie doen voor het goede doel (de landelijke actie van serious request, dit jaar komt de opbrengst ten goede aan die kinderen die moeten leven in extreme situaties) Alle kinderen van de school hebben iets gemaakt wat verkocht werd. Ook konden ouders een foto – gemaakt op de avond zelf – bestellen. Op de laatste vrijdag voor de kerstviering hebben we met elkaar feest gevierd in de gymzaal waar alle kinderen van de school met elkaar zongen en luisterden naar het kerstverhaal. Ook werd hier verteld dat we het prachtige bedrag van €381 kunnen schenken aan het goede doel. Dat is inmiddels gebeurd. Fijn dat u er was op deze kerstavond, kerstmarkt en de kerstviering.

Ouderavond dinsdag 12 januari
Vandaag is er met alle gezinnen een brief meegegaan over de ouderavond van aanstaande dinsdag. Op deze avond informeren we u graag over ons onderwijs. Vragen die daarbij bijvoorbeeld aan de orde komen:

 • Hoe leren we kinderen zelfstandig werken?
 • Hoe is elke les (rekenen, taal spelling) opgebouwd?
 • Wat is een ‘leerlijn’ en wat zijn ‘cruciale leermomenten’ (specifiek voor rekenen)?
 • Wat doen we als we zien dat leerlingen moeite hebben met bepaalde stof of juist snel door de leerstof gaan? En wat is hierbij de rol van de toetsen?
 • Hoe kan een actuele leeromgeving leren bevorderen?
 • Wat is precies de rol van de Intern Begeleider op school?

De brief kunt u via de link onderaan deze nieuwsbrief nog eens nalezen. Wij willen ouders vragen met een strookje (aan deze brief) te laten weten of ze al dan niet aanw​ezig zijn op deze avond.  

Activiteiten Natuur – en milieueducatie
Natuur en Milieu Educatie Amsterdam organiseert vanaf januari 2016 diverse activiteiten rondom het thema Zwerfafval op school. De groepen 4 t/m 6 zullen hieraan deelnemen.

Wat gaan we doen?

 • We praten naar aanleiding van een Power Point Presentatie met de kinderen over Zwerfafval en wat kunnen we doen om het te verminderen.

De omgeving rondom de school opruimen
Een groot groei-kunstwerk van afval maken van de hele school
Creatieve Recycle activiteiten.

Voor de ouders is er ook een workshop over Zwerfafval.
We gaan met elkaar in gesprek over zwerfafval en ook creatief recyclen.
Van plastic flessen maken we mooie bloemen!
De workshop wordt begeleid door kunstenares Carolien Broersen.

Ouder workshop Creatief Recyclen
Vrijdag 15 januari van 9.00 – 11.00 uur in de ouderkamer
Komt u ook?

U kunt zich opgeven met een strookje welke deze week via uw kind wordt meegegeven.

Brief ouderavond onderwijskwaliteit.pdf

​Beste ouders en verzorgers,
Wij wensen iedereen een heel mooi en gezond 2016 toe! In deze korte nieuwsbrief een terugblik op kerstmis en vooruitblik naar de ouderavond van 12 januari.

Foto's

Video's

Meer informatie