Nieuwsbrief juli 2015

  • Gemaakt op: 1-7-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 1-7-2015 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sanne de Bos
  • |
  • Auteur: Sanne de Bos
  • |
  • Fotograaf:  

Een laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Hierbij informeren wij u graag over vakanties, studiedagen en informatieavonden in volgend schooljaar. Aanstaande vrijdag om 12:00 start de zomervakantie. Wij wensen iedereen een heel goede, fijne zomer toe!! 

Vakanties
Herfstvakantie 17-10-2015  t/m 25-10-2015
Kerstvakantie 19-12-2015 t/m 03-01-2016
Voorjaarsvakantie 27-02-2016 t/m 06-03-2016
Goede Vrijdag 25-3-2016
Pasen 28-03-2016
Meivakantie 23-04-2016  t/m 08-05-2016
Pinksteren 16-05-2016
Juni vakantie 11 -06-2015 t/m 19-06-2015
Zomer 16-07-2016 t/m 28-08-2016

Op de volgende dagen hebben de leerlingen vrij in verband met scholing van teamleden:
vrijdag 25 september
maandag 23 november
vrijdag 19 februari
donderdag 24 maart

Dit schooljaar zijn er 3 ouderavonden gepland
-          Dinsdag 1 september – jaarvergadering en informatieavond in de klas
-          Dinsdag 10 november - evaluatie continurooster
-          Dinsdag 12 januari – Onderwijskwaliteit

Na de vakantie - continurooster
Na de vakantie starten we met een continurooster. Naast vrijwilligers zullen er altijd teamleden op het plein zijn wanneer de kinderen buiten spelen. De coördinatie van de vrijwilligers ligt in handen van een professionele TSO coördinator. Er is binnen de TSO pedagogisch beleid, in lijn met het pedagogisch beleid van de school. Zoals afgesproken evalueren we het continurooster met team en ouders. Hiervoor is een ouderavond gepland op dinsdagavond 10 november. 
Om 8:20 uur gaat de schooldeur open en om 8:25 gaat de eerste bel. Om 8:30 starten de lessen. 

​Vrije dagen en continurooster.

Foto's

Video's

Meer informatie