Nieuwsbrief juni 2015

  • Gemaakt op: 9-6-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Marion Schram
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda

Do 11 en vr 12 juni                                    Schoolreisjes

Wo 17 juni                                                 Juffendag

Vrij 19 juni                                                 Oefenen continurooster

Ma 22 juni                                                 Rapport mee

Di 23 en do 25 juni                                    Oudergesprekken

Di 30 juni                                                   Afscheidsavond groep 8

Vrij 3 juli                                                    Start vakantie

 

Feest

Deze week gaan de kinderen op schoolreis. Altijd een feest, samen met klasgenoten in de bus en de hele dag iets anders dan rekenen, taal of lezen. We hopen op mooi weer! Komt u uw kind ook uitzwaaien op donderdag (groep 5 t/m 7) om 9 uur? En op vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 om  9.15 uur vertrekken?

Op 17 juni is het Juffen (en meester!)dag. De juffen en meesters geven een eigen invulling  aan deze dag met hun groep. Op het plein zal een luchtkussen en klimwand aanwezig zijn waarop alle groepen om de beurt spelen. Ouders zijn van harte welkom te komen kijken op het plein!

Groepsindeling volgend schooljaar

Momenteel zijn we druk bezig met de groepsindeling van volgend schooljaar. Wanneer het definitief is, ontvangt u deze via een aparte brief.

Naschoolse opvang binnen de school

Zoals wij u al eerder bericht hadden gaan we na de zomervakantie naschoolse opvang bieden in samenwerking met Combiwel. Wij hebben een groot aantal plekken hiervoor gereserveerd. Als u echter van deze opvang gebruik wilt maken, moet u zich daarvoor nu aanmelden. U dient het  inschrijfformulier in te vullen. Deze kunt u hierna vinden, in de bijlage van uw email of bij de balie. U kunt het ingevuld afgeven bij de balie. Wij zullen het formulier doorsturen aan Combiwel. Deze zal u een schriftelijke bevestiging opsturen.

 

Kunst bij de kleuters

Bij de kleuters is het thema Kunst nog vol op aan de gang. Hier ziet u hoe hiermee gewerkt wordt in de groep van juf Thelma.

 

 

Inschrijfformulier buitenschoolse opvang (BSO)

(Graag één inschrijfformulier per kind invullen)

Gewenste locatie buitenschoolse opvang (BSO):      ------Mgr Bekkers--------------------------------------------------------- 

Hoeveel dagen wilt u uw kind plaatsen?      -------------------------------------------------------------------------------------------

Welke dagen wilt u uw kind plaatsen?        __maandag     __dinsdag  __woensdag   __donderdag   __vrijdag

                                                            __ geen voorkeur

Gewenste uren BSO:                ____ 14.15-15.45               ____ 15.45-18.30

 

Gewenste ingangsdatum:              ---------------------------------------------------

__ inclusief vakantiedagen            __ exclusief vakantiedagen

Het aanbod voor plaatsing en/of de Algemene Voorwaarden mag elektronisch worden verstrekt.   __ja  __ nee

 

· Gegevens kind

Achternaam:                              --------------------------------------------------------------------------------------------

 

Roepnaam:                                --------------------------------------------------------------------------        __ jongen  __ meisje

 

Adres:                                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postcode / woonplaats:               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Geboortedatum:                          ----------------------------------     Geboorteplaats: -------------------------------------------

 

Burgerservicenummer (BSN)           (te vinden op de zorgpas): ----------------------------------------------------------

 

Naam basisschool           :                       ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Broertjes/zusjes:                         ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

· Gegevens verzorger 1             __moeder   __ vader      __ anders nl:----------------------------------------------------

Achternaam:                              ------------------------------------ Voornaam / voorletters:-----------------------------------

 

Adres:                                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postcode / woonplaats:                -------------------------------------- Geboorteplaats: -------------------------------------------

 

Telefoonnummer privé/mobiel:      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E-mail adres:                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burgerservicenummer (BSN):           ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

· Gegevens verzorger 2        __ moeder  __ vader       __ anders nl:-----------------------------------------------------

Achternaam:                              ------------------------------------ Voornaam / voorletters:-----------------------------------

 

Adres:                                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postcode / woonplaats:               -------------------------------------- Geboorteplaats: -------------------------------------------

 

Telefoonnummer privé/mobiel:      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E-mail adres:                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

           

Burgerservicenummer (BSN):         ------------------------------------------------------------------------------------------------------         

 

Datum:                                     --------------------------------------------   Handtekening:----------------------------------------

 

Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

​Schoolreis, juffendag en aanmeldformulier naschoolse opvang Combiwel

Foto's

Video's

Meer informatie