Nieuwsbrief maart '18

  • Gemaakt op: 23-3-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Marijke Blijleven
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders,

Hierbij de nieuwsbrief van 23 maart.

GROOT SUCCES!

Jump-Inn en 50 jarig bestaan van de Mgr. Bekkersschool

Dinsdag stond in het teken van het (ruim) 50-jarig bestaan van onze school én het feit dat we het felbegeerde jump-inn certificaat hebben behaald. Dit hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is ons gelukt om voor alle kinderen een passende workshop te organiseren. De kinderen hebben wederom kunnen stralen met hun talenten!

De voorschoolgroep, de kleuters en de kinderen van de groepen 3 hebben genoten van een voorstelling van 'Meneer B'. 

Voor de kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben we verschillende workshops georganiseerd. Zo was er een echte stuntman die ons heeft geleerd hoe de stunts in films zo echt lijken en een kunstenaar die samen met de kinderen mooie kaarten heeft gemaakt. Juf Lies was helaas ziek en dus heeft juf Marijke de muziek overgenomen. Zij heeft met de kinderen gezongen, muziek gemaakt en gedanst. Bij meester Cees hebben de kinderen op z'n Japans 'ge-Yukigassant'. Wat dat is ....? De kinderen hebben sneeuwballen gegooid, zonder sneeuw!

Om 14.00 uur stonden we met z'n allen buiten op het schoolplein waar de wethouder van Amsterdam Noord heeft ons toegesproken en het certificaat Jump-Inn overhandigd. Op het dak stond de stuntman klaar om er af te springen in het enorme luchtkussen dat er was. Helaas stond er te veel wind en was het te gevaarlijk. Dat spektakel moesten we missen.

We kijken terug op een zeer geslaagde feestdag! 

-----------------

Vanwege zwangerschappen en ziekte is de afgelopen maanden de zoektocht naar invallers volop door gegaan. Vanmorgen hebben we een extra koffieochtend gehad waarbij ook Jan-Willem (directeur onderwijs van de ASKO) en Marianne (personeelszaken ASKO) aan zijn gesloten. Wij hebben met elkaar gesproken over de zorgen die ouders en school hebben tav de vervangingsproblematiek. Marianne en Jan-Willem delen deze zorgen en hebben verteld wat er vanuit het bestuur wordt gedaan om  te zorgen dat personeel blijft of komt werken bij de ASKO. Ik was blij met de hoge opkomst en de grote betrokkenheid van de ouders. Voor onze school geldt dat er de komende weken drie collega's met zwangerschapsverlof gaan, juf Wendy, juf Amber en juf Tuba. Na de voorjaarsvakantie zijn juf Cathy en juf Anneloes begonnen aan een nieuwe baan dichter bij huis. Vervanging voor hen vinden was geen eenvoudige opgave en is ook nog niet helemaal naar onze tevredenheid. Wel ben ik heel blij dat wij een aantal nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen de afgelopen weken en verwachten tot de meivakantie.

In groep 7 werkt sinds twee weken juf Jacintha, sinds deze week in groep 6 juf Khadija en in groep 4/5 juf Marike. We verwachten in de groepen 1/2 juf Linda en juf Paula en ook juf Dieneke en juf Martine zijn weer steeds meer aanwezig. De betreffende groepen hebben hier al bericht over ontvangen. Mocht u in uw netwerk een leerkracht hebben die nog op zoek is naar een baan, laat hem of haar vooral contact opnemen met Marijke de directeur.

Vorige week  woensdag hebben de meeste scholen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht gestaakt. Wij vragen hiermee aandacht voor het lerarentekort. Zoals u in de brief van ons bestuur heeft kunnen lezen gaat Amsterdam hierin helaas op kop met nu al een groot tekort aan leerkrachten om alle groepen les te geven. Om het beroep weer aantrekkelijk te maken voor nieuwe mensen en om het huidige personeel te behouden willen wij een verlaging van de werkdruk en een salaris dat past bij de inzet die gepleegd moet worden. Wij zijn blij met de steun die we van jullie (hebben mogen) ontvangen en hopen dat iedereen die dat nog niet heeft gedaan de petitie invult. 

Ook wij hebben te maken met het tekort, het is een enorme opgave vervangers te vinden voor vacatures die ontstaan door zwangerschap of langdurige ziekte. Een invaller voor de griep of bv een verhuisverlof is ook steeds vaker niet dan wel beschikbaar. We willen u nogmaals laten weten dat het vinden van goede vervanging voor ons de allerhoogste prioriteit heeft en dat wij slechts in het uiterste geval vragen uw kind thuis te houden. Mocht dat zich voordoen hopen we wel te moghen rekenen op uw medewerking om te voorkomen dat niet vervolgens de andere collega's overbelast raken.

----------

 Met ingang van deze week hebben wij een nieuwe Ouder-Kind Adviseur. Ellen Hagemeijer heeft een andere functie gekregen binnen het OKT-team en daarom komt Tanja Kooij voortaan haar taken bij ons overnemen.

Aanwezig op school:

Iedere donderdagochtend (vanaf 8.30).

Bereikbaar:

06-57873760

t.kooij@oktamsterdam.nl

Werkdagen: maandag-dinsdag en donderdag

Bel, mail, whatsapp of sms gerust om een afspraak te maken bij vragen over opgroeien en opvoeden over uw kind. Of loop binnen op de donderdagochtend. Ik hoop u te ontmoeten! 

______________

Nu het mooier weer wordt kan er steeds meer buiten gespeeld worden na schooltijd. Op de dinsdag wordt door voetbalvereniging de Dijk na school met de kinderen gevoetbald. Gelijk uit school zijn de trainers aanwezig en deelname is gratis.

__________________

Het is bijna Pasen en dat betekent het paasontbijt. Vorige week heeft u de brief meegekregen waarop staat wat de kinderen mee moeten nemen. Aansluitend hebben de kinderen een lang weekend vrij, vrijdag en maandag vanwege Pasen, dinsdag hebben wij als team een studiedag en zijn de kinderen nog vrij. Woensdag zien we hen graag weer terug op school.

______________

Het Parool heeft onlangs een artikel https://s.parool.nl/s-a4580983/ geplaatst over onderwijsachterstandsgelden die Amsterdamse schoolbesturen moeten terugbetalen. Er wordt ook een bedrag genoemd voor de ASKO.

Hierbij lichten we dit bericht graag toe.

De schoolbesturen in Nederland zijn onlangs geconfronteerd met de beslissingen op de controles door OCW op de juistheid van de toegekende middelen. Het systeem houdt kort gezegd in, dat het schoolbestuur voor leerlingen wiens ouders geen of weinig opleiding hebben genoten extra middelen krijgen, om te besteden aan extra inzet op het wegwerken van achterstanden.

Die controles hebben geleid tot een beslissing van het ministerie in december jl., waarbij schoolbesturen landelijk gezien een bedrag moeten terug betalen van 32 miljoen. De bedragen die worden terug gevorderd door OCW worden openbaar gemaakt. Afgelopen weken hebben diverse verhalen gestaan in kranten en andere media over deze uitkomsten.

 Voor ASKO is de situatie zo, dat er weliswaar een beschikking is gegeven, maar dat er momenteel overleg plaats vindt met het ministerie.  Op basis van nieuwe informatie verwachten we dat er een nieuw oordeel wordt gevormd. ASKO zal, net als vele andere schoolbesturen een bedrag moeten betalen, maar hoeveel is nu nog niet duidelijk en we hebben de reëele verwachting dat het bedrag lager uit valt.

 Hoe de beslissing ook zal uitpakken, ik garandeer dat dit geen enkel gevolg heeft voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en de werkgelegenheid. De ASKO heeft hiervoor al een bedrag gereserveerd.

Ik betreur de gang van zaken, maar ben er volledig van overtuigd dat de onderwijsachterstandsgelden ingezet zijn waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast ben ik er van overtuigd  dat de weging van de opleidingsniveaus ter goedertrouw heeft plaatsgevonden met de kennis van dat moment. Het feit dat zoveel schoolbesturen worden getroffen bewijst dat het systeem niet werkt.    

 Diane Middelkoop, voorzitter bestuur ASKO

 

 


deze keer:
* groot feest
* invallers
* nieuwe Ouder Kind Adviseur
* voetballen met de Dijk
* pasen
* onderwijsachterstandengel


Foto's

Video's

Meer informatie