Nieuwsbrief 26 maart 2014

 • Gemaakt op: 26-3-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​​
Kalender

 • Maandag 31 maart en dinsdag 1 april: schoolfotograaf op school
 • Donderdagavond 3 april: interactieve ouderavond
 •  Woensdag 9 april: Koffie ochtend
 • Vrijdag 11 april Nieuwsbrief April (1)
 • Donderdag 17 april: Studiedag. Alle leerlingen vrij.
 • Vrijdag 18 en maandag 21 april: Vrij (Goede Vrijdag/Paasmaandag)

Sloop
Om onze school worden flats gesloopt. Er komen mooie nieuwe huizen. Tot de zomer wordt er nog niet gebouwd. Om de flats die nu leeg zijn staat een hek. Het is absoluut verboden door het hek te gaan. Houdt u als ouder na schooltijd toezicht dat dit niet gebeurt?

Uitnodiging Ouderavond 3 april
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging voor onze interactieve ouderavond op donderdag 3 april.

U wordt meegenomen in de stappen die wij als school willen gaan zetten in de komende jaren.

We willen daarna graag met u als ouder in gesprek over de kwaliteit en ontwikkeling van ons onderwijs. Dit gesprek is voor ons belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd zijn dat een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang is. Zowel voor het welbevinden van uw kind als zijn/haar leerresultaten. We gaan uit van een goede en opbouwende avond. Heel graag tot aanstaande donderdag.

Wilt u het strookje onder aan deze brief inleveren bij de leerkracht van uw kind vóor woensdag 2 april zodat wij weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen?

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad van onze school is ook aanwezig op 3 april. Zij stellen zich dan aan u voor. Wij leggen ook uit wat de rol van de MR is op school.

Ouderenquête
U he eft van ons een ouderenquête ontvangen. Wij hebben al veel enveloppen terug. Dank uw wel! Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, wilt u dat dan nog doen? Daar helpt u ons en het onderwijs op school mee vooruit!

Intern Begeleider
Vanaf volgende week (1 april) komt Hadewych van Bommel als Intern Begeleider van de onderbouw ons team versterken. Zij gaat zich naast Hans van der Vleugel met de leerlingenzorg op onze school bezighouden. Hadewych richt zich daarbij op de onderbouw. Op de volgende koffie ochtend zal zij zich verder voorstellen.

De schoolfotograaf
Op maandag 31 maart en dinsdag 1 april is de schoolfotograaf op school. Altijd spannend zo op de foto op school!

Schoolreis
Waar gaan we heen?

De groepen 1 en 2 gaan naar Sprookjes Wonderland in Enkhuizen
De groepen 3 en 4 Oud Valkenveen in Naarden
De groepen 5 t/m 8 gaan naar Drievliet in Den Haag

Wanneer gaan we op schoolreis?
Op maandag 26 mei (groep 1 t/m 4) en dinsdag27 mei (groep 5 t/m 8).

Denkt u aan het betalen van het schoolreis? In de week 7 april zullen wij de ouders die niet betaald hebben een herinnering sturen. Wij hopen dat dat niet hoeft. Het bedrag van €30 kunt u aan de leerkracht van uw kind geven (in een gesloten envelop, op de envelop de naam van uw kind).

Boek cadeau - De Buiksloterbreekbekkikker
Eerder deze maand heeft elk gezin van ons een boek ontvangen. Als cadeau van de gemeente Amsterdam Noord. Na signaal van enkele ouders willen we u informeren dat niet alle verhalen zijn even geschikt voor alle leeftijden.

Knip hierlangs……………………………………………………………………………………………………
JA! Op de ouderavond van 3 april ben ik aanwezig.
Aantal personen:
(Graag dit strookje inleveren bij de leerkracht voor/op wo 2 april)

 

​Sloop, uitnodiging Ouderavond 3 april, medezeggenschapsraad, ouderenquête, Intern Begeleider.

Foto's

Video's

Meer informatie