Nieuwsbrief maart 2016

 • Gemaakt op: 23-3-2016 11:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

Kalender

 • Donderdag 24 maart, studiedag team, de kinderen zijn vrij
 • Vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart, Pasen, de kinderen zijn vrij
 • Zaterdag 23 april t/m zondag 6 mei, vakantie!
 • 13 april, dag van de voorschool, zie bijlage.


Beste ouders,
Afgelopen maandag ben ik begonnen als interim directeur op de Bekkers. Na een periode van 1,5 jaar als projectleider in de verbeteraanpak op deze school, mag ik dus nog een periode blijven. Het is fijn dat ik de school en het team dus al ken.

Deze week mocht ik meteen getuige zijn van een gezellige paasviering. Fijn dat we zo met alle kinderen hebben kunnen eten, knutselen en luisteren naar het paasverhaal. En al die leerkrachten en kinderen in hun pyjama, wat een heerlijke sfeertje. Ook in de ouderkamer was het heel gezellig. Via deze weg wil ik meteen de ouders die geholpen hebben met de voorbereiding van deze dag bedanken.

Als team sluiten wij deze week af met een studiedag. Als team denken we na over de volgende stappen in de schoolontwikkeling. De onderbouw leerkrachten krijgen donderdag o.a. scholing op het ontwikkelvolgsysteem voor de kleuters en met de bovenbouw gaan we verder met het rekenonderwijs en met het Sociaal emotionele leerlingvolgsysteem Zien.

We hopen iedereen, na een heerlijk lang weekend, dinsdag weer terug te zien. Met vrolijke en uitgeruste koppies, want dat staat mooi op de foto. Meer informatie over de fotograaf leest u verderop in de nieuwsbrief.

Vriendelijke groet, Judith Kets

Informatie bijeenkomst kleuters (herinnering)
Na overleg met een aantal ouders uit groep 2 willen wij graag een extra koffieochtend inplannen.
Met als thema: ‘De ontwikkeling van kleuters en hoe leren kleuters.’
Er zal worden uitgelegd hoe de leerlijnen werken en in welke stapjes de kinderen leren. Daarnaast laten we de materialen zien die in de klas worden gebruikt.
Ook krijgt u informatie over wat u samen met uw kind thuis kunt doen.
Het wordt een interactieve bijeenkomst, dus neem al uw vragen mee.
De ouders van de groep 1-2 en de voorschool hebben deze uitnodiging per brief ook ontvangen.

Datum: 29 maart 2016
Tijd: 8.30-9.30
Voor wie: Ouders van de voorschool, groep 1 en groep 2.

Hulp gezocht bij het fietsexamen a.s. dinsdag!!!

Sinds vorig jaar wordt er bij het Praktisch Verkeersexamen een grotere rol gevraagd van ouders: op de examendagen bemensen ouders namelijk de controleposten langs de route. Bij een controlepost worden leerlingen beoordeeld op hun deelname aan het verkeer. Iedere deelnemende school is verantwoordelijk voor het bemensen van één of meerdere controleposten tijdens de gehele examendag, dus niet alleen voor de duur van het examen van de eigen school.

Zonder hulp van ouders is het niet mogelijk om het examen uit te voeren en kan de school niet deelnemen.

Wij zijn dus dringend op zoek naar minimaal 2 ouders die die dag willen helpen!
Als u wilt komen helpen zou u zich dan willen aanmelden bij de leerkracht van groep 8?
Het is ons tot op heden nog niet gelukt om minimaal 2 ouders te vinden die deze dag willen ondersteunen.
We hopen op veel reacties!

Groetjes juf Anneloes en juf Cathy
U kunt mailen naar c.karregat@askoscholen.nl

De fotograaf komt

Op dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart komt de schoolfotograaf op school.
Er is vandaag met de oudste kinderen van het gezin een briefje van de fotograaf mee gegaan, hierop kan worden aangegeven of uw kinderen samen op de foto mogen. Het formulier kunt u dinsdag inleveren bij de leerkracht, dan zorgen wij dat de kinderen samen op de foto komen te staan. In verband met een ingewikkeld rooster wat betreft broertjes en zusjes, vragen wij u om op beide dagen rekening te houden met kleding en haren, zodat de kinderen eventueel op beide dagen geweldig op de foto zullen staan.
Say cheese!

Betaling ouderbijdrage, schoolreis en/of kamp
Vanuit de overdracht met Sanne de Bos heb ik begrepen dat de ouderbijdrage en de bedragen voor het schoolreisje en het schoolkamp maar zeer moeizaam binnen komen. Hierover heeft u wellicht een herrinneringsbrief ontvangen vanuit school. Op dit moment hebben wij nog geen 25% van de bijdragen binnen. Dat is zeer spijtig omdat we voor een aantal activiteiten afhankelijk zijn van de bekostiging via ouders. Voor het schoolreisje en schoolkamp geldt, wanneer u niet betaald kan uw kind niet deelnemen. Wilt u de bedragen aan ons overmaken? Bij voorbaat dank, Judith Kets

Afspraken heelys,
Heelys zijn schoenen met wieltjes in de hak, waarop kinderen kunnen rollen. De kinderen vinden de schoenen geweldig. Het zijn heel leuke schoenen, maar om de veiligheid te kunnen waarborgen willen we niet dat de kinderen hier mee naar school gaan. De heelys kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Door de wielen onder de schoenen hebben de kinderen minder grip. Heeft een leerling wel heelys aan, wordt er gevraagd om de wielen onder de heelys uit te halen en de wielen op te bergen in de tas.

​Kalender, informatie bijeenkomst kleuters(herinnering), hulp gezocht bij het fietsexamen a.s. dindag, de fotograaf komt.

Foto's

Video's

Meer informatie