Nieuwsbrief maart 2017

 • Gemaakt op: 10-3-2017 11:40
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Brede Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Brede Mgr. Bekkersschool

​​Data maart

 • Donderdag 16 maart – Koffie ochtend met directie
 • Woensdag 22 maart - Koffie Ochtend
 • Donderdag 30 maart – Studiedag Stichting ASKO - alle kinderen vrij


Beste ouders en verzorgers,
Vorige week waren de oudergesprekken. Wij hebben alle ouders gesproken over hoe het gaat met de kinderen in de klas en op school. Wij realiseren ons dat 10 minuten maar kort is. Wij willen benadrukken dat  – wanneer u iets wilt bespreken met de leerkracht, of vragen heeft, u dan altijd welkom bent om een afspraak met de leerkracht van uw kind te maken. Een gesprek tussen school en u als ouder (en bij voorkeur ook uw kind) kan iets oplossen, of soms alleen maar ‘lucht’ geven.
Vorige maand heb ik gecommuniceerd dat ik mijn periode op de Bekkersschool ga afsluiten. Op de koffie ochtend van donderdag 14 maart ben ik aanwezig om uw eventuele vragen daarover te beantwoorden.

Oudertevredenheidspeiling
Eens in de vier jaar vragen wij aan alle ouders om aan te geven hoe tevreden zij zijn over de school. Dat is voor ons waardevolle informatie. Zo weten wij waar verbeterpunten liggen of waar wij graag verder met u over in gesprek willen. Binnen de komende twee weken ontvangt u een uitnodiging om een ouderenquête in te vullen. Dit gebeurt digitaal. Bij de uitnodiging ontvangt u een informatiebrief.

Nieuwe Directie
Momenteel is een benoemingsadvies commissie (BAC) vanuit school – bestaande uit teamleden, de voorzitter van de MR en regiomanager van Stichting ASKO – bezig met het werven van een nieuwe directeur. Zij hebben daarover geheimhoudingsplicht, maar zullen u als ouder informeren zodra dat kan. De BAC doet er alles aan een directeur te vinden die past in het profiel dat is opgesteld. Zo kan de  school zich – binnen de ingezette weg –  verder ontwikkelen. 

Mediaprotocol
Een jaar geleden hebben wij samen met ouders en kinderen een mediaprotocol opgesteld. Hierin hebben we benoemd wat onze ‘digitale’ afspraken zijn om te zorgen dat ook op het internet we vreedzaam met elkaar omgaan. Zie foto van de poster (onder aan deze nieuwbrief) die ook in alle klassen hangt. Zou u hier ook thuis aandacht aan willen (blijven) besteden? Een mooie website voor meer informatie over dit onderwerp is: www.mediawijsheid.nl.  

Kinderen in Echtscheiding
Hieronder informatie van het Ouder en Kind team over KIES training voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn.
KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de kans om in een veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar zijn. Wat kinderen echter delen is het verdriet om het verlies van het gezin van ‘toen we nog samen waren’. Vaak hebben zij vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de
De KIES training is er voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 . Het zijn 7 aaneengesloten bijeenkomsten. Maximaal 8 kinderen kunnen deelnemen aan de training. KIES start op dinsdag 9 mei. Inschrijven kan tot 12 april a.s. Alle verdere informatie vindt u in de brief onder de nieuwsbrief.

Nieuws uit de Voorschool
Elke maand komen er kinderen van de voorschool naar groep 1 van onze school. Deze maand heten wij Umut en Melis van harte welkom! Hele fijne start op de basisschool voor jullie.

In Amsterdam is een nieuw initiatief: de Speelgoedbank. Kinderen die niet in staat zijn speelgoed voor hun kind te kopen, kunnen hier gebruik van maken. Komt u in aanmerking, dan krijgt uw kind 4 keer per jaar 2 stuks speelgoed en een boek.
Zou u hier gebruik van willen maken? Loop dan even langs bij juf Judith of Juf Zoulika van de voorschool. Zij vertellen u meer. Ook ouders van kinderen in groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom!

Hieronder ziet u twee stukken uit onze schoolgids over het aanvragen van verlof en het halen en brengen van uw kind. Graag brengen wij dit extra onder uw aandacht zodat ons beleid hierover duidelijk is. Dank voor uw medewerking! 

Verlof aanvragen (leerplicht)
De overheid is zeer spaarzaam met toestemming voor vakantie of vrije dagen buiten de normale schoolvakanties om. Verlof in de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar is NIET mogelijk.

Voor bijzondere omstandigheden als jubilea, bruiloften en begrafenissen kunt u in principe verlof aanvragen.
In verband met de leerplichtcontrole vragen we u om een kopie van bijv. de trouwakte of het overlijdensbericht. Als u dit pas na afloop kunt aanleveren, wordt het verlof onder voorbehoud toegekend.

Extra vrije dagen kunnen in principe niet worden gegeven. Slechts in bijzondere gevallen kan toestemming worden gegeven om de school buiten de schoolvakanties te verzuimen.

Wanneer uw werkgever u verplicht buiten de schoolvakanties om uw vakantie op te nemen en zodoende uw kinderen van school te houden, dient u ook dit aan te vragen bij de directie. Zodra uw vakantie twee weken samenvalt met de zomer-vakantie van uw kinderen, zal de leerplicht-ambtenaar geen toestemming geven voor extra vakantieverlof.

Brengen en halen van kinderen 
Ouders van de kinderen van groep 1 t/m groep 4 zijn welkom om hun kind tot de klasdeur te brengen. Ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn welkom op de inloopochtenden op school. Op deze inloopochtend (steeds van 8:30 tot 8:45 uur) kunt u samen met uw kind kijken naar zijn/ haar schriften/ werkboeken en alles wat er in de klas te zien is. Verder alleen brengen tot de klasdeur wanneer u een afspraak met de leerkracht wilt maken. De  inloopochtenden van dit schooljaar zijn nog  op 
 • 11 april
 • 30 mei
 • 20 juni  


Alle verdere informatie van het Ouder en Kind team over KIES training voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn kunt u via de link hieronder openen.
KIESBrief.jpg

​De Vreedzameschool poster V3 kunt u via de link hieronder openen.
VreedzameSchool1.jpg
 

Data maart , oudertevredenheidspeiling, nieuwe directie, mediaprotocol.

Foto's

Video's

Meer informatie