Nieuwsbrief mei-juni 2016

 • Gemaakt op: 30-5-2016 11:50
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

Kalender

 • 31 mei t/m 2 juni Avondvierdaagse
 • 3 juni juffendag
 • 13 t/m 17 juni, vakantie


Beste ouders, Judith
De meivakantie ligt al weer even achter ons en de zomervakantie ligt voor ons. Dit is traditioneel de tijd van de schoolreisjes, avond4daagse uitstapjes, cito toetsweek (zorg dat de kinderen lekker uitgeslapen zijn en goed ontbijten) musical en andere bijzondere momenten. Maar het is ook de periode van de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De spanning rond de formatie, welke groepen komen er volgend schooljaar, wie komt er in welke klas, welke juffen en meesters staan er voor welke klas etc. Over de formatie leest u verderop in de nieuwsbrief. Het is prettig om samen met een aantal zeer betrokken ouders binnen de MR te spreken over de formatie en andere beleidsmatige zaken. Dit gebeurt steeds in een open en constructief gesprek. Misschien heeft u ook wel interesse in de MR? Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het volgende schooljaar! Een andere mooie vorm van ouderbetrokkenheid is het resultaat van de avond van 8 maart. Een prachtige poster die ook samen met de input van ouders tot stand is gekomen. Lees hier meer over in het stukje social media. En ook tijdens het schoolreisje hebben we gemerkt dat veel ouders graag bereid zijn om te helpen en mee te gaan om een oogje in het zeil te houden.

Mede namens het team wil ik dan ook alle ouders die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de school enorm bedanken!

Werken met tablets in het nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar gaat ons onderwijs in de groepen 4-8 er wat anders uitzien. We gaan met tablets werken. Vanuit de ASKO, het schoolbestuur waar ook de Bekkersschool onder valt, is besloten dat wij mee mogen doen aan het project “ict en leren”, werken met Snappet-tablets. Alle kinderen in de groepen 4 t/m 8 krijgen op school een persoonlijke tablet waar zij op gaan werken. We gaan starten met het vak rekenen en extra oefenen met het automatiseren bij rekenen.

Het grote voordeel van het werken op de tablet is dat er slimme software op de tablets zit. Deze software ontdekt door de goede en foute antwoorden van de kinderen, of de oefensommen op maat zijn. Maakt het kind weinig fouten, dan worden de opgaven vanzelf lastiger en gaat het niveau omhoog. Maakt het kind fouten, dan krijgt de leerkracht dit meteen te zien en kan er extra instructie worden gegeven en kan het kind door met oefenen op zijn of haar eigen niveau. Wanneer de resultaten goed zijn en het werken op de tablets ons goed bevalt, zullen er meerdere vakgebieden volgen. De tablets blijven wel steeds op school.

Het team krijgt de aankomende twee jaar begeleiding vanuit ASKO om het werken met tablets goed in de vingers te krijgen en dit optimaal in te zetten in de lessen.

Nieuwsgierig? Op de website van Snappet, www.snappet.org zijn verschillende filmpjes te zien over het werken met de tablets in scholen.

Vakantie rooster en studiedagen nieuwe schooljaar
Samen met de MR hebben we het vakantie en studiedagen rooster voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. U kunt deze dagen vast noteren in uw agenda.
 Nieuwsbriefmei3.jpg

Teamstudiedagen
Op de volgende dagen hebben de leerlingen vrij in verband met scholing van teamleden:
- vrijdag 23 september 2016
- maandag 13 februari 2017
- vrijdag 9 juni 2017 (in junivakantie)
- maandag 26 en dinsdag 27 juni 2017

De school sluit om 12:00 uur op:
- 5 december 2016 ivm Sinterklaas
- 23 december 2016 ivm Kerst
- 21 juli 2017 ivm de zomervakantie

Groepsverdeling
Samen met de MR hebben we gepuzzeld op de meest ideale groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar. We hebben hierbij rekening gehouden met een aantal uitgangspunten die voor school en ouders belangrijk zijn. Zo willen we graag de vakdocenten voor gym en voor muziek behouden omdat we dit belangrijk vinden voor de kinderen. Daarnaast willen we ook de uren die nu beschikbaar zijn voor de zorg en begeleiding in de school (onze twee IBers, juf Anneke en juf Danielle) behouden. De groepsverdeling is altijd afhankelijk van het beschikbare budget. Dit budget is, net als vorig jaar, weer een beetje minder geworden door de bezuinigingen in het onderwijs en de aangepaste regels rondom de gewichten regeling (het bedrag dat wij per kind ontvangen).

Wanneer de aanmeldingen in de onderbouw blijven groeien, net als het afgelopen jaar, kunnen wij wel weer een instroomgroep starten in januari of februari.

De school heeft een subsidie aangevraagd voor het formeren van een extra groep die we als schakelklas kunnen gaan inrichten. Helaas duurt het bij de gemeente altijd erg lang voordat we zekerheid hebben of we het geld ook krijgen, soms wel tot eind juni. Te lang om op te wachten en u in onwetendheid te laten.

Wij hebben op dit moment dus twee opties voor het nieuwe schooljaar. Beide opties kunt u hieronder lezen. We gaan uit van de eerste optie: dit is de optie zonder het extra geld van de gemeente. We hopen op de tweede optie. Dan kunnen we namelijk een extra groep maken. Zodra we weten welke optie het wordt, laten we u dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Hiervoor zullen we dan een extra nieuwsbrief maken. Hierin kunt u dan ook lezen wie aan welke groep gaat lesgeven volgend schooljaar en welke kinderen in welke groep worden geplaatst.

Nieuwsbriefmei2.jpg

Studiedagen juni, schoolontwikkeling
In de junivakantie van de kinderen zijn de leerkrachten aan het werk op school. Zo gaan de leerkrachten aan de slag met de rapporten, gaan we met elkaar een analyse maken van de resultaten van alle toetsen van het afgelopen jaar en wordt er geschreven aan de overdracht van de kinderen richting het nieuwe schooljaar.

Zoals u in het vakantie rooster heeft kunnen zien, gaan wij ook volgend schooljaar weer veel aan scholing van het team doen. We vinden het heel erg belangrijk dat we ons steeds verder ontwikkelen en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs.

Voor volgend schooljaar staan er twee onderwerpen centraal. Woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de inzet van ICT in ons onderwijs. De afgelopen twee jaar is er veel scholing geweest op het gebied van technisch lezen en van rekenen. Deze twee vakgebieden laten we natuurlijk niet los.

Schoolreisje
De afgelopen week zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje geweest. De leerlingen hebben genoten in de attractieparken ‘Drievliet’, ‘Oud Valkeveen’ en de ‘Goudvis’. Eerst werd er even gezwaaid vanuit de bus naar papa en mama, daarna gingen zij gezellig met klasgenootjes op ontdekkingsreis en werden alle attracties uit geprobeerd. De leerlingen konden er geen genoeg van krijgen. Met blosjes op de wangen, warrige haren, schorre kelen en een glimlach van oor tot oor keerden alle leerlingen weer veilig terug. Dit was een schoolreisje om nooit te vergeten! Er staan leuke foto’s op de website.

Nieuwe BHV collega’s
Vorige week woensdag hebben juf Martine, juf Anouk en juf Geertje hun BHV diploma gehaald (bedrijfshulpverlening). Fijn om nog meer mensen in het gebouw te hebben die in geval van een calamiteit precies weten wat er moet gebeuren.

Social media
Op dinsdagavond 8 maart zijn leerlingen, ouders en leerkrachten samengekomen. Tijdens deze avond hebben wij samen regels bedacht over het gebruik van social media. Van de regels die we samen hebben opgesteld, hebben we een mooie flyer laten maken. Deze flyer zal in alle klassen worden opgehangen. Op deze manier zijn alle leerlingen op de hoogte hoe wij op de Mgr. Bekkersschool met social media omgaan. Voor alle ouders die hebben meegedacht over dit onderwerp, nogmaals bedankt. Fijn om zo samen aan mooi onderwijs te kunnen werken.
 
Nieuwsbriefmei1.jpg Vreedzameschool_poster_V4.pdf

​Kalender, werken met tablets in het nieuwe schooljaar, vakantie rooster en studiedagen nieuwe schooljaar.

Foto's

Video's

Meer informatie