Nieuwsbrief november '17

 • Gemaakt op: 1-12-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Marijke Blijleven
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Beste ouders,

Leek het vorige maand soms nog wel lente, op dit moment is het duidelijk herfst met regen, wind en kou.

De school is intussen prachtig versierd (dank aan de ouders die dat zo mooi verzorgd hebben) en we zijn er klaar voor volgende week Sint en zijn Pieten te ontvangen. Alls kinderen doen hun best, zijn op school zo lief mogelijk en maken mooie knutsels en brieven voor de Sint; nu maar hopen dat hij dinsdag komt.

Als hij komt het volgende: Ouders zijn van harte welkom de aankomst mee te vieren op het plein, wel vragen we jullie achter het lint, bij het klimrek te gaan staan zodat de kinderen alles goed kunnen zien. Helaas, als we naar binnen gaan mogen de ouders niet mee. Jullie moeten het doen met de verhalen als je je kind weer komt halen. De school is uit om 12:00 uur, komt u dan uw kind weer halen?

Er is die ochtend geen gym, wel vragen we u uw kind het gebruikelijke 10-uurtje mee te geven.

_______________________________________________________________

Als de Sint weer weg is keert even de rust weer en bereiden we ons voor op de kerst. Om te zorgen dat de school weer net zo mooi is als nu voor Sint hopen we op enthousiaste ouders die ons daarbij willen helpen. De ouderraad start met het versieren van de gangen op vrijdag 8 december van 13:00-14:30 uur. Komt u dan helpen? Ouderhulp is meer dan welkom en het is gezellig met elkaar. U kunt zich opgeven bij juf Fatima of via de vraag van juf Marijke in de Parro-app.

______________________________________________________________

Afgelopen maand kon bij supermarkt Jumbo op het buikslotermeerplein punten gespaard worden voor een aantal scholen in Noord, ook onze school deed mee. Gelukkig zijn er veel boodschappen gedaan en hebben veel klanten hun spaarpunten aan onze school gegeven. we hebben bijna 3000,- punten opgehaald. volgende week horen we hoeveel geld dat oplevert. De punten worden omgezet in 'shoptegoed' bij Heutink, een leverancier van materialen voor het onderwijs. We zullen een mooie keuze maken en u uiteraard in de volgende nieuwsbrief laten weten wat we hebben uitgezocht.

____________________________________________________________________

Zoals jullie in de media al hebben vernomen is de minister van onderwijs nog niet voldoende toegekomen aan de eis van een reëel salaris en het verminderen van de werkdruk in het primair onderwijs.

Er is wel geld toegezegd, maar dat is bij lange na niet genoeg om het salaris van de leerkrachten van jullie kind(eren) gelijk te trekken met dat van de leraren in de eerste vier jaar van de middelbare school. Hoewel je voor beide functies een hbo-opleiding nodig hebt, beginnen leraren van de onderbouw op een middelbare school in een hogere salarisschaal, groeien ze sneller door en ligt hun maximale brutomaandsalaris zo’n 1.000 euro hoger. Gemiddeld verdient een basisschoolleraar 20 procent minder dan een tweedegraads docent in het middelbaar onderwijs.

Het beroep van leraar is onaantrekkelijk geworden: dat heeft te maken met het salaris en de hoge werkdruk. Dat is terug te zien in de instroom aan de PABO. In 2020 zijn er 4000 leerkrachten tekort, maar nu al zijn er dagen dat het moeilijk is om het onderwijs voor alle kinderen goed te organiseren. Ook wij hebben afgelopen weken al een paar keer kinderen naar huis moeten sturen bij een zieke leerkracht.

De verwachting is dat we op  12 december weer actie zullen voeren en jullie kinderen geen les krijgen . Wij doen dit vanuit de volle overtuiging dat actie nodig is om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden aan jullie kinderen.

Wij hopen dat we op jullie steun kunnen rekenen en laten via de parro-app weten of deze stakingsdag inderdaad door zal gaan.

___________________________________________________________________________

Naast de wekelijkse koffieochtenden bij Inge Koster, onze oudercontactpersoon is er eens in de maand een koffieochtend waarbij de directie aansluit, afgelopen woensdag was dat weer het geval. We hebben het gehad over sport, sporten voor jezelf en vooral sporten voor je kind. Daphne van de afdeling sport van de gemeente heeft ons verteld over het belang van sporten en all andere voordelen die het oplevert naast een goede conditie en het mogelijk tegengaan van overgewicht:

 • sporten is leuk
 • sporten helpt je leren omgaan met winst en verlies
 • sporten leert je normen en waarden, houden aanafspraken en deeluitmaken van een team of vereniging
 • sporten verbetert je motoriek
 • door sporten leer je andere kinderen kennen die niet bij jou op school zitten of in de wijk wonen
 • een fris hoofd zorgt dat je ook fris in de les kunt zijn, de overtollige energie er uit en nieuwe energie opdoen.

Sporten kan zowel na schooltijd door het sport-aanbod in de naschoolse activiteiten als bij één van de vele verenigingen in de buurt. Bij het naschoolse aanbod streven we er naar steeds te wisselen van sport en gedurende het jaar alle leeftijdsgroepen aan bod te laten komen. Op dit moment is er Racketsport voor de onderbouw, turnen voor de middenbouw en klimmen voor de bovenbouw. 

In januari worden voor het nieuwe blok de introductielessen gegeven en start de inschrijving. In de week van 5 februari starten dan de nieuwe lessen.

Niet alle ouders hebben genoeg geld om de kinderen (allemaal) te laten sporten. Gelukkig zijn hiervoor verschillende mogelijkheden ter ondersteuning. Ouders met een stadspas kunnne de scholierenbijdrage niet alleen gebruiken voor de ouderbijdrage en het schoolreisje maar ook om het geld voor sport twerug te vragen. Voor ouders die de scholierenbijdrage al voor andere zaken gebruiken of nét te veel verdienen voor de stadspas is het mogelijk een aanvraag te doen via het jeugdsportfonds. Deze regeling is verruimd en de eis die er was dat ouders een stadspas moesten hebben is losgelaten. Als u kunt aantonen dat u onvoldoende geld heeft om de sport te betalen kan een aanvraag worden ingediend en zal deze door het jeugdsportfonds worden onderzocht. 

Als u van één van deze regelingen gebruik wilt maken kunt u informatie opvragen bij Inge Koster. AAnvragen van het jeugdsportfonds gaan via Ellen Hagemeijer, de OuderKindAdviseur of Marijke Blijleven.

We zijn geeindigd met een sportieve activiteit en veel gelach.

Op 12 januari sluit Marijke weer aan, dan komt er ook iemand van de Ouder Consumenten Organisatie om met ons te spreken over ouderbetrokkenheid, hoe kun je als ouder meer bij de school betrokken zijn?
Foto's

Video's

Meer informatie