Nieuwsbrief 1 november 2014

 • Gemaakt op: 1-11-2014 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​
Het was gisteren Sint Maarten. Met hun lampion gingen de kinderen van groep 1,2 en 3 de wijk door. Wat een feestelijk gezicht.
Nu start de tijd van Sinterklaas en Kerst. We kijken ernaar uit samen feest te vieren in de klas en op school. In deze Nieuwsbrief onder andere informatie over de studiemiddag van aanstaande vrijdag (alle kinderen in de middag vrij), de nieuwbouw rond de school, de schooltijden en een extra Nieuwsbrief in december over de ontwikkeling van ons onderwijs.

Kalender

Vrijdagmiddag 14 november: Alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiedag team
Maandag 17 november: Start nieuw Thema in de kleuterbouw (Post)
Woensdag 19 november: Koffie ochtend met directie en Intern Begeleider
Vrijdag 5 december: Sinterklaasviering. Op deze ochtend is er geen koffie ochtend

Rond het schoolgebouw – nieuwbouw en aanpassingen schoolplein
Op een koffie ochtend in oktober is de heer de Witte van de gemeente Amsterdam op school geweest om te vertellen over de (verkeers)situatie rond de school. Graag willen wij alle ouders informeren over wat er gaat gebeuren:

 • In december start de Nieuwbouw rond de school.
 • Uiterlijk half januari is een zebrapad met verkeersheuvel gerealiseerd op Volendammerweg
  zodat iedereen veilig de Volendammerweg over kan steken
 • In het voorjaar van 2015 wordt het schoolplein aangepast
 • Ook aan de achterzijde van de school komt een speelplaats. Deze wordt middels een heg op
  natuurlijke wijze afgesloten.

Op de koffie ochtend van woensdag 19 november vertelt de directie graag meer over de plannen.
Welkom!

Onderwijsontwikkeling
Zoals u weet zijn we als school hard in ontwikkeling om ons onderwijs verder te verbeteren. In december ontvangt u een aparte Nieuwsbrief met wat dat betekent in de klassen en wat volgende stappen zijn
Ook volgt een ouderavond in het nieuwe kalenderjaar om u te informeren en met u in gesprek te gaan.
In de bovenbouw is momenteel Lucienne Gravestein aan het werk als (interim) IB’er om de zorgstructuur op onze school verder te verbeteren. Ook daarover in de aparte Nieuwsbrief van december meer informatie.

Schooltijden
Er leven veel vragen bij ouders over het mogelijk veranderen van schooltijden. De Medezeggenschapsraad van onze school stuurt u zeer binnenkort een nieuwsbrief en een enquête.
Deze worden meegegeven met uw kind.

Voorlezen en thuis extra oefenen
Met deze Nieuwsbrief willen wij u graag wijzen op een website waarop prachtige Prentenboeken worden voorgelezen: www.leesmevoor.nl. Een aanrader!

Wij krijgen regelmatig vragen over thuis extra oefenen met reken- taalopdrachten.

Er zijn verschillende programma’s die u als ouder aan kunt schaffen.

U kunt bijvoorbeeld een abonnement nemen op Ambrasoft thuis of Squla. Dit wordt niet geregeld via de school.

Website
Deze Nieuwsbrief is ook te vinden op onze website: www.bekkersschool.nl​Rond het schoolgebouw – nieuwbouw en aanpassingen schoolplein, voorlezen en thuis extra oefenen.

Foto's

Video's

Meer informatie