Nieuwsbrief oktober 2016

 • Gemaakt op: 30-9-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​Kalender
 • 5 oktober koffieochtend in de ouderkamer
 • 7 oktober opendag ASKO scholen, opening kunstwerk 14:00 uur
 • 13 oktober inloop ochtend groep 3-8, van 8:30 tot 8:45 uur
 • 15-10 t/m 23-10  herfstvakantie
Beste ouders
De start van het schooljaar zit er op, we hebben de eerste weken met elkaar achter de rug en we hebben het gevoel dat we volop in het schooljaar zitten. Met veel plezier kijken we terug op de informatieavond en de startgesprekken die we met alle ouders hebben gevoerd. Met deze startgesprekken hebben we veel informatie van de ouders gekregen over de kinderen. Op die manier kunnen we goed aansluiten bij de kinderen. We willen vanuit de school de driehoek kind-ouder-leerkracht steeds verder versterken. Daar geloven wij in, dat we samen het onderwijs moeten maken. Dit schooljaar staan veel van onze activiteiten in het teken van “samen met de ouders”. Zo kunt u verderop in de nieuwsbrief lezen over de pilot in groep 4 met de klassenApp. Een manier om u als ouder nog meer te betrekken bij het wel en wee in de groep. Wanneer de pilot succesvol is gaan we deze ook in de andere groepen gebruiken. Ook maken we dit jaar weer een start met de klassenouders. Nog een andere brug tussen school en thuis is het huiswerkbeleid. Wij horen vaak van ouders dat zij graag ook thuis met kinderen aan de slag willen om extra te oefenen met de doelen vanuit school. Op de studiedag van 23 september hebben we met het hele team onze visie op huiswerk uitvoerig besproken. Op dit moment werken we hard aan een overzicht en een doorgaande lijn op het gebied van huiswerk. We gaan u op de hoogte houden. 
Na een mooie periode van projectleider in het verbetertraject en als interim directeur op de Mgr Bekkersschool ga ik het stokje weer overdragen aan Sanne de Bos. Zij zal na de herfstvakantie na een periode van verlof weer starten als directeur op de Mgr Bekkersschool. Sanne heeft er weer heel veel zin in. Vrijdag 14 optober is mijn laatste dag op school. Wanneer er nog zaken zijn die u met mij wilt bespreken, dan kunt u dus voor die tijd een afspraak maken. Ik ga de dynamiek, de kinderen, de collega’s en de ouders erg missen.
Judith

Opening Kunstwerk van de kinderen
7 oktober om 14:00 uur wordt het kunstwerk “Vogels van de Waterlandpleinbuurt” onthuld.  Dit kunstwerk is gemaakt met het werk van kinderen van de Mgr. Bekkersschool. Tijdens een van de naschoolse hebben Luella, Sinnit, Adelhak, Lucas, Givefinely, Omaima, Sterre, Vera, Yuneidis, Melissa, Kiera, Alin en Angelin prachtige vogels gemaakt. Samen met juf Stella van Droogdok is er van dit kinderwerk een heus kunstwerk gemaakt. Vanuit het thema diversiteit is er gekeken naar alle mooie verschillende vogelsoorten die hier in de omgeving leven. Zoveel moois in de verschillen. Dat geldt ook voor de mensen in onze buurt. Het kunstwerk staat ook voor diversiteit in de wijk en dat we daar blij mee zijn en trots op zijn.
7 oktober zullen de kinderen gedurende de dag veel aandacht besteden aan het thema diversiteit. In elke groep wordt een les gegeven over de prachtige verschillen die alle kinderen met hun culturele achtergronden met zich mee nemen. 
We willen de ouders van de school vragen om ook een culturele bijdrage te leveren aan deze feestelijke dag. Op de deuren van de groep van uw kind komt een intekenlijst te hangen voor het maken van hapjes die passen uit uw cultuur. We zouden het fantastisch vinden wanneer er op 7 oktober in elke groep een mooie verzameling aan kleine hapjes staat zodat we het niet alleen in woord de verschillen kunnen bespreken maar ook in smaak! Helpt u ons mee?
U bent natuurlijk ook van harte welkom op 7 oktober om 14:00 uur bij de onthulling van het kunstwerk.
Geen luizenzakken meer
Hoofdluis is vervelend, maar vormt op zich geen gezondheidsprobleem. De hoofdluis kan alleen op de mens leven. Overdracht vindt plaats van hoofd naar hoofd, kortstondig haarcontact is al voldoende. Hoofdluizen kunnen niet vliegen of springen, ze kunnen zich wel met hun zes poten aan de haren vastklemmen. Hoofdluizen houden van warmte en zijn dan ook vaak dicht op de hoofdhuid te vinden. 
Een hoofdluis die niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven. Er zijn daarom weinig aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Ook het gebruik van een luizencape of luizenzak draagt NIET bij aan het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis. We hebben daarom besloten GEEN luizenzakken meer te gebruiken op school. Ouders mogen de huidige zakken blijven gebruiken, maar we schaffen GEEN nieuwe luizenzakken meer aan. 
Heeft uw kind momenteel geen luizenzak en wilt u er toch een gebruiken dan kunt u deze kopen op internet of bij de drogist, variërend in prijs van 3 tot 10 euro.

Te laat protocol
We willen als school de lestijd effectief benutten. De schooldeuren gaan om 8:20 uur open en de klasdeur sluit om 8:30 uur. Iedereen die dan in de klas is, is op tijd. Wie later binnenkomt wordt als te laat geregistreerd door de leerkracht. Te laat komen is vervelend voor de kind zelf maar ook storend voor de anderen kinderen omdat het de les onderbreekt. U kunt er als ouders voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is.
Bij te laat komen, nemen we de volgende stappen:
1. Als een kind in periode 3x te laat is, spreekt de leerkracht de ouders daarop aan. 
(een periode loopt van vakantie tot vakantie, bv van de zomer- tot de herfstvakantie, van de herfst- tot de kerstvakantie, etc)
2. Als een kind daarna weer 3x te laat is, geeft de leerkracht dit door aan de directie. De directie belt de ouders en stuurt een brief naar de ouders.
3. Komt een kind daarna nog een keer te laat, dan stuurt de directie weer een brief naar de ouders en meldt het te laten komen bij de leerplichtambtenaar. Ouders kunnen door de leerplichtambtenaar opgeroepen worden.
Als een kind meerdere periodes achter elkaar 6 of meer keren te laat komt, dan nodigt de directie de ouders uit voor een gesprek. In dit gesprek worden de vervolgstappen met de ouders besproken als het te laat komen niet stopt. Laat het zo ver niet komen en zorg dat uw kind op tijd is. Dat is fijner voor uw kind en de klasgenootjes.

Snappet, werken met de tablets in de groepen 4-8
Na 5 schoolweken beginnen de kinderen het werken met de tablets al aardig in de vingers te krijgen. Een hoge betrokkenheid is duidelijk zichtbaar. De kinderen zijn er zelf laaiend enthousiast over!

Ook de leerkrachten hebben niet stilgezeten. Op de laatste studiedag hebben we een hoop geleerd over het werken met het programma Snappet en hoe we dit het beste kunnen inzetten. Zo biedt het programma een uitstekende mogelijkheid om te differentiëren op alle niveaus. Na het werken aan de algemene opdrachten die iedereen doet, krijgen de kinderen sommen op maat. Was de som te moeilijk, dan krijgt het kind een makkelijkere som. Was de som te makkelijk, dan krijgt het kind een moeilijkere som. En alles is steeds gekoppeld aan het lesdoel van die dag. 

Elk kind heeft andere sterke en zwakke punten. De een is goed in breuken en de ander heeft meer tijd en sommen nodig om op datzelfde niveau te komen. Aan het einde van de rekenles krijgen de kinderen tijd om te werken aan hun eigen leerdoelen. Dat wil zeggen dat het kind zelf kan kiezen aan welk onderdeel het wil werken. Door middel van eerder gekregen sterren kunnen zij zien in welk leerdoel zij al goed op niveau zitten en aan welk leerdoel zij nog wat meer aandacht moeten besteden. Zo biedt Snappet differentiatie voor elk kind!

Leerlab
Voor dit schooljaar hebben we een subsidie ontvangen om een Leerlab op te zetten voor de groepen 7 en 8. 
Wat is een leerlab? 
Het Leerlab biedt kinderen uit groep 7 en 8 na schooltijd extra lessen. Het leerlab is een vorm van  onderwijstijdverlenging en de lessen zijn een aanvulling op het gewone lesprogramma.  Twee keer per week kunnen maximaal 15 kinderen de lessen komen volgen. Deze kinderen zijn van de voren opgegeven en uitgekozen om deel te nemen. De lessen worden gegeven door leerkrachten van school. Door de aangevraagde subsidie is het gratis om aan de lessen deel te nemen, voorwaarde is wel dat de kinderen elke les zullen komen. 
De komende periode zullen we gaan werken aan begrijpend lezen.  

Juf Inge zwanger!
“Het zal voor weinig mensen nog een verrassing zijn, maar ik ben in verwachting. Van een meisje!
Begin december ben ik uitgerekend. Ik ben zo benieuwd naar hoe het allemaal gaat als de kleine er eenmaal is.
Eind oktober begint mijn verlof. Natuurlijk ga ik de kinderen en vooral mijn klas enorm missen, al kijk ik er ook naar uit om even thuis te zijn en me zo goed als mogelijk te kunnen voorbereiden.
Ik zie jullie weer terug in 2017, als kersverse moeder.”
Juf Inge (groep 1/2 B)

Wij wensen juf Inge een hele mooie periode toe en zien haar graag terug in het voorjaar. Voor de vervanging van juf Inge zijn we op dit moment druk op zoek naar een goede passende oplossing. 

De Bekkers gaat voor Gezond!
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school. Hier leest u ook over één van de 8 doelstellingen van de Bekkers als Jump-in school. Het is belangrijk dat we als Jump-in school zoveel mogelijk van de doelstellingen behalen. Dan kunnen we blijvend gebruik maken van de vele mogelijkheden die Jump-in ons biedt. Een vakdocent voor de gymlessen, veel extra naschoolse sportactiviteiten, veel mooie gastlessen over bijzondere sporten zoals klimmen en ga zo maar door. Wij staan als school helmaal achter Gezonde voeding op school. 

10 uurtje, kleine pauze
Rond 10 uur hebben we op school een kleine pauze. We eten dan gezamenlijk fruit of groenten en we drinken water uit de kraan. We vragen ouders om elke dag aan hun kind een stuk fruit of groenten mee te geven. Kinderen krijgen op school water uit de kraan. Ouders hoeven dus geen drinken van thuis mee te geven. Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke worden mee terug gegeven naar huis.
Lunch
Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. We lunchen dan gezamenlijk in de klas. We vragen ouders om hiervoor een gezonde lunch mee te geven. Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld uit volkoren of bruin brood. We adviseren deze boterhammen gevarieerd en niet te dik te beleggen. Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke zijn geen onderdeel van een gezonde lunch en worden daarom vanaf de herfsvakantie mee terug gegeven naar huis. 

Klasbordapp
Afgelopen week is de groep 4B gestart met het draaien van een pilot van klasbord. Via deze app ben je als ouder altijd op de hoogte van de activiteiten in het klaslokaal. Klasbord is de social media tool voor het onderwijs. Klasbord maakt de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk & veilig.  Ontvang de leukste kiekjes, tekstberichten, of vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app of via de e-mail nieuwsbrief. Klasbord is een gesloten en veilige omgeving en dat is wel zo fijn! De leerkracht bepaalt wie de klas kan volgen en wat de interactiemogelijkheden zijn per bericht. De berichten uit de klas zijn alleen toegankelijk voor de volgers die door de leerkracht zijn geaccepteerd. Wil je meer weten? Via www.klasbord.nl kom je bij het introductiefilmpje terecht. Na de herfst vakantie bepalen we of de pilot een succes is. Bij succes zullen de andere klassen ook snel volgen.

Ouder- en Kindadviseur
Mijn naam is Ellen Hagemeijer. Sinds januari 2015 werk ik als ouder- en kindadviseur op deze school en uw wijk. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. 
Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Noord Oost. Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van mijn collega’s.
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik spreekuur in de wijk Beverwijkstraat 3 en op school. Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. U kunt mij bereiken via 06-578 73 760 of e.hagemeijer@oktams​terdam.nl. Meer informatie: www.oktamsterdam.nl.
Kom jij ook naar de BSO op de Mgr. Bekkersschool?
 
In de school zit sinds dit schooljaar een naschoolse opvang (BSO) voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. De kinderen kunnen hier na school lekker hun gang gaan, zoals knutselen, spelen in de keukenhoek, een spelletje spelen, bouwen met Lego of Kapla of met mooi weer lekker naar buiten. Groepsleidster Kim zorgt, samen met een stagiaire, altijd voor leuke activiteiten en kinderen mogen zelf kiezen wat zij willen doen. Voor het spelen wordt er samen wat gegeten en gedronken. De kinderen worden om 14:30 uur opgewacht op het schoolplein en de ouders kunnen de kinderen om 15:45 uur of 18:00 uur, weer ophalen. Vanaf de zomervakantie gaat de BSO officieel tot 18:00 uur open.
Vader: "Ze vroegen de avond van tevoren al: Mogen we morgen naar juf Kim?"

Moeder: "Ze vindt het hier zo leuk. Toen ik vroeg of ik haar tussen de middag moest ophalen omdat ik vrij was van werk, wilde ze perse naar de BSO"

Heeft u vragen of interesse?
Mail dan naar planning@combiwel.nl of bel naar 020-5754700

​Start, Kunstwerk, te laat, Snappet, Leerlab, Gezond, KlasbordApp, OKA.

Foto's

Video's

Meer informatie