Nieuwsbrief 26 maart 2015

 • Gemaakt op: 26-3-2015 14:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkers
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkers

​​​​
Agenda

 • Donderdag 2 april: Paasontbijt
 • Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april: Kinderen vrij; Pasen en studiedag team
 • 14 april: Informatieavond over nieuwe schooltijden
 • 21, 22 en 23 april: Cito eindtoets groep 8
 • 24 april: Koningsspelen
 • 27 april: Koningsdag (alle leerlingen vrij)
 • 1 mei t/m 15 mei: Studiedag en meivakantie


De koffie ochtenden met directie zijn (tot de meivakantie) op 10 april, 15 april en 22 april.

Opening ouderkamer
We zijn blij met de nieuwe ouderkamer. Op maandag 23 maart is deze officieel geopend.
Er is enthousiast gedanst door de kleuters en peuters en Saskia Groenewoud, portefeuillehouder Onderwijs Amsterdam Noord, heeft de kamer officieel geopend.
Na taart en koffie hebben velen het theater bijgewoond. Dank voor ieders actieve bijdrage hieraan! Er is meegelachen, meegedacht en meegepraat over herkenbare en lastige opvoedsituaties.

Invoering continu rooster
Op dinsdagavond 14 april om 19:00 uur en tijdens (extra) koffie ochtend van woensdagochtend 15 april organiseren wij informatiemomenten voor ouders over de wijziging van schooltijden.
Op deze bijeenkomsten gaan we ook in op vragen van ouders. Heeft uw vragen die u beantwoord wilt hebben, dan hoort de directie het graag vooraf zodat we deze mee kunnen nemen in de voorbereiding. Ook wordt toegelicht hoe de naschoolse opvang binnen de school na de zomervakantie wordt ingericht.

Paasontbijt
Volgende week donderdag 2 april vieren we Pasen en het begin van de Lente met een paasontbijt.
Een aparte brief over het Paasontbijt is vandaag met alle kinderen meegegaan. Wilt u een gekookt ei én iets van de lijst meebrengen voor uw kind? U kunt zich intekenen via een intekenlijst op de deur van de klas. De
versiering en een paaslekkernij zal worden georganiseerd door de Paascommissie.

Vreedzame Kinderraad
Door de gemeente is in Amsterdam Noord een Vreedzame Kinderraad ingesteld. Het doel van hiervan is om de gescheiden werelden waarin de meeste kinderen leven: schoolthuis-straat-georganiseerde vrije tijd meer te verbinden. In deze Kinderraad hebben kinderen van een aantal scholen zitting. Ook onze school is in de Kinderraad vertegenwoordigd. Twee leerlingen uit groep 7, Nisanur en Joanne, vertegenwoordigen ons bij de Kinderraad. Na een aantal vergaderingen zal op 13 april een feestelijke bijeenkomst zijn waar de
Kinderraadsleden hun plannen zullen presenteren.

Kunstschooldag en Verkeersexamen
Vandaag (vrijdag 27 maart) zijn alle kinderen van groep 8 in de binnenstad van Amsterdam. Daar doen ze mee aan de Kunstschooldag. Ze bezoeken hier allerlei culturele - en kunstinstellingen in Amsterdam.
De kinderen van onze school gaan bijvoorbeeld naar Paradiso en bezoeken een voorstelling in De Nieuwe DeLaMar theater. In de volgende Nieuwsbrief laten we horen hoe de kinderen het ervaren hebben.

Deze week zijn alle kinderen van groep 7 geslaagd voor het Verkeerds theoriexamen! We hopen dat straks alle kinderen ook hun praktijkexamen zo goed gaan doen.

Volgende week ontvangen alle ouders van groep 7 een brief over de afname van de
Entreetoets.


​Agenda, opening ouderkamer, invoering continu rooster, paasontbijt.

Foto's

Video's

Meer informatie