Nieuwsbrief september 2016

 • Gemaakt op: 6-9-2016 11:20
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Mgr. Bekkersschool
 • |
 • Fotograaf: Mgr. Bekkersschool

Kalender

 • Maandag 5 september-start project Fresh in de les” “met smooties workshop in de ouderkamer.
 • Dinsdagavond 13 september-ouder informatieavond van 19:00 tot 20:30 uur
 • Woensdag 14 september – koffieochtend
 • Vrijdag 23 september – studiedag (de kinderen zijn die dag vrij)


Beste ouders,
Na een heerlijke zomer zijn wij deze week weer goed gestart op De Bekkersschool. Voor de leerkrachten begon dit schooljaar al een week eerder dan voor de leerlingen. Twee studiedagen, de klassen inrichten, de tablets installeren, de eerste lessen voorbereiden etc. Vrijdagmiddag 26 augustus hadden we voor de kinderen die helemaal nieuw zijn op de school een kennismakingsuurtje. Vast even gluren in het gebouw, in de klas en kennismaken met de nieuwe juf. Dat geeft voor de eerste maandagochtend een fijn gevoel. Niet alles is helemaal nieuw. Er zijn deze eerste week behoorlijk wat nieuwe kinderen gestart. Bij de kleuters een aantal 4 jarigen, wat verhuizers en een paar nieuwe kinderen die van andere scholen zijn gekomen. We heten iedereen van harte welkom.

Ook hebben we een paar nieuwe leerkrachten in ons midden. Het is mooi om te zien hoe snel zij hun plek binnen ons team weten te vinden en al helemaal onderdeel zijn geworden van het team van de Bekkers. Voor juf Wendy was deze start van het schooljaar minder voorspoedig. Zij is ziek teruggekomen van een mooie vakantie en moest deze eerste week helaas nog thuis blijven. Inmiddels gaat het een stuk beter met haar en verwachten wij haar in de loop van volgende week weer op school.

De kalender met alle data en belangrijke schoolinformatie gaat volgende week naar de drukker. Verderop in de nieuwsbrief herhalen wij nog een keer de vakantieplanning en de studiedagen voor het aankomende schooljaar. Mocht u al vakantieplannen hebben dan weet u wanneer u kunt boeken.

Dinsdagavond 13 september is onze jaarlijkse ouder informatieavond. We hopen u dan allemaal te ontmoeten.

Judith

Traject woordenschat-begrijpend lezen

Afgelopen week is het team gestart met een traject voor woordenschat en begrijpend lezen. Samen met twee trainers gaat het team het komende jaar aan de slag om woordenschat en begrijpend lezen verder te verbeteren. Wat heeft een kind nodig om een tekst goed te begrijpen? Natuurlijk begint dat met woordenschat. Op De Bekkersschool wordt al een aantal jaren gewerkt met ‘Met Woorden in de Weer, een aanpak om kinderen nieuwe woorden aan te leren. Bij de VVE en in de kleutergroepen wordt sinds het voorjaar gewerkt met LOGO 3000, prachtig materiaal voor ‘Met Woorden in de Weer’. In de andere klassen hangen ‘woordclusters’ en ‘labelwoorden’ op de woordmuur. Deze woorden worden aangeboden en de hele week in de klas geoefend. Maar er is meer nodig dan woordenschat alleen. Begrijpend lezen vereist een aantal vaardigheden die je nodig hebt om een tekst goed te begrijpen, bijv. teruglezen, verbanden kunnen leggen, etc. Vaardigheden die wij als vanzelf doen, maar die kinderen geleerd moeten worden. En dat begint al bij de kleuters met begrijpend luisteren. In de groepen 3 wordt naast het technisch lezen al snel aandacht besteed aan begrijpend lezen en dat loopt door tot in groep 8, waar de kinderen worden voorbereid voor het studerend lezen op de middelbare school. Wij zullen u regelmatig berichten over de voortgang van het traject. Houdt u de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Proeftuin Snappet
De groepen 4 t/m 8 zijn dit schooljaar direct begonnen met Snappet, een digitaal leeromgeving, waarbij leerlingen zelfstandig werken op een tablet! Misschien heeft uw kind er al iets over verteld. De leerkracht geeft dezelfde instructie voor rekenen en spelling (waarbij de methode Alles Telt en Taalactief 4 ingezet worden), maar de verwerking van de les doen de kinderen dus op de tablet. Binnen de ASKO zijn een aantal proefprojecten gestart (zogenaamde proeftuinen), waar scholen aan deel kunnen nemen. De Bekkersschool heeft gekozen voor Snappet. Dit is een leerlijn dekkende digitale leeromgeving voor de groepen 4 t/m 8. Op de meeste van de 1.300 scholen die met Snappet werken, wordt Snappet ingezet voor de vakken rekenen en taal-spelling. De Mgr. Bekkersschool zet Snappet voorlopig in bij de vakken rekenen en soms ook spelling. Snappet levert directe datafeedback en is adaptief. Dat wil zeggen dat de leerkrachten met Snappet dus nog beter de vorderingen van de leerlingen kunnen volgen en hun instructie en hulp nog beter kunnen afstemmen op ieder kind. Wij houden u op de hoogte! 


Teamstudiedagen
Op de volgende dagen hebben de leerlingen vrij in verband met scholing van teamleden:
- vrijdag 23 september 2016
- maandag 13 februari 2017
- vrijdag 9 juni 2017 (in junivakantie)
- maandag 26 en dinsdag 27 juni 2017

De school sluit om 12:00 uur op:
- 5 december 2016 ivm Sinterklaas
- 23 december 2016 ivm Kerst
Zoals u ziet start de zomervakantie 2 dagen eerder dan aanvankelijk was gepland. Op veler verzoek van de ouders hebben we er, samen met de MR, voor gekozen om op donderdag 20 juli en vrijdag 21 juli 2 extra marge dagen in te plannen.

De Bekkers gaat voor Gezond!
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter leren op school.

10 uurtje, kleine pauze
Rond 10 uur hebben we op school een kleine pauze. We eten dan gezamenlijk fruit of groenten en we drinken water uit de kraan. We vragen ouders om elke dag aan hun kind een stuk fruit of groenten mee te geven. Kinderen krijgen op school water uit de kraan. Ouders hoeven dus geen drinken van thuis mee te geven. Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke worden mee terug gegeven naar huis.

Lunch
Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. We lunchen dan gezamenlijk in de klas. We vragen ouders om hiervoor een gezonde lunch mee te geven. Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld uit volkoren of bruin brood. We adviseren deze boterhammen gevarieerd en niet te dik te beleggen. Een maaltijd met bijvoorbeeld zilvervliesrijst, volkorenpasta, couscous of aardappel is een gezond alternatief voor brood. Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. Pakjes drinken, koeken, snoep en chips en dergelijke zijn geen onderdeel van een gezonde lunch en worden daarom mee terug gegeven naar huis.

Traktaties
Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren, dat vinden we leuk! Kinderen mogen dan uitdelen aan kinderen in hun eigen klas. Ook traktaties zien wij graag gezond. Een traktatie kan bestaan uit groenten en fruit. Voor andere traktaties geldt: hou het klein en beperk het tot één product. Uitgangspunt hierbij is dat traktaties niet meer dan 75 kcal bevatten.

Voorbeelden zijn een versierde banaan of mandarijn, een groenten spies, een klein bakje neutrale popcorn, een versierde rijstwafel, twee dropjes of spekjes aan een ketting, een perenijsje. Kleine niet-eetbare traktaties zoals een grappig potlood, blocnote of stuiterbal zijn ook leuk om te geven en te krijgen!
Jarigen mogen ook de klassen rond om iets te trakteren aan de leerkrachten. Dit is bij voorkeur dezelfde traktatie die de leerlingen ook krijgen. In ieder geval gelden hiervoor dezelfde richtlijnen.

Kom jij ook naar de BSO op de Mgr. Bekkersschool?

In de school zit sinds dit schooljaar een naschoolse opvang (BSO) voor kinderen van groep 4 t/m groep 8. De kinderen kunnen hier na school lekker hun gang gaan, zoals knutselen, spelen in de keukenhoek, een spelletje spelen, bouwen met Lego of Kapla of met mooi weer lekker naar buiten. Groepsleidster Kim zorgt, samen met een stagiaire, altijd voor leuke activiteiten en kinderen mogen zelf kiezen wat zij willen doen. Voor het spelen wordt er samen wat gegeten en gedronken. De kinderen worden om 14:30 uur opgewacht op het schoolplein en de ouders kunnen de kinderen om 15:45 uur of 18:00 uur, weer ophalen. Vanaf de zomervakantie gaat de BSO officieel tot 18:00 uur open.

Vader: "Ze vroegen de avond van tevoren al: Mogen we morgen naar juf Kim?"

Moeder: "Ze vindt het hier zo leuk. Toen ik vroeg of ik haar tussen de middag moest ophalen omdat ik vrij was van werk, wilde ze perse naar de BSO"

Heeft u vragen of interesse?
Mail dan naar planning@cplanning@combiwel.nl ombiwel.nl of bel naar 020-5754700


Fresh in de Les Programma september 2016 Waterlandplein Ouders Bekkersschool.
Freshindeles.jpg
Folder 2016 ster van Amsterdam
Sterinnoord1.jpg
Dat! Opendag voor nieuwsbrief
Datjeugdtheater.jpg

​Kalender, traject woordenschat-begrijpend lezen, proeftuin Snappet.

Foto's

Video's

Meer informatie