Nieuwsbrief september '17

  • Gemaakt op: 29-9-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Marijke Blijleven
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders, wat was het fijn om iedereen na de zomer weer terug te zien. Uitgerust en vaak ook een stukje gegroeid, blij om elkaar weer te zien en soms nog wat gespannen voor de nieuwe juf of groep. Inmiddels zijn we al weer 4 weken op school en heeft iedereen zijn ritme gevonden. Over deze eerste weken en de komende tijd leest u alles in deze nieuwsbrief:

Op 4 oktober start weer de kinderboekenweek met dit jaar als thema: Griezelig eng!! Dat worden spannende boeken en activiteiten dus die weken. Op woensdagochtend openen we om 8:45 met elkaar op het plein met het lied en de bijbehorende dans. Aansluitend krijgen de kinderen een ingepakt boek voor de klas en is de kinderboekenweek officieel van start gegaan. De woensdag er op, 11 oktober geeft meester Cees griezelgym en behalve verschillende activiteiten in de groep zullen we met de hele school ook meedoen met de gedichtenwedstrijd en de knutsel-wedstrijd. De winnaars hiervan worden bekend gemaakt op de afsluiting die plaatsvindt op: vrijdag de 13e!

________________________________________________________________________________

Aan het begin van het schooljaar zijn we gestart met het eerste thema van de Vreedzame school: We horen bij elkaar. De groepen hebben afspraken gemaakt over hoe je met elkaar omgaat, hoe je de klas netjes houdt en wie welke taken uitvoert. De kinderen hebben geleerd wat 'opstekers' (complimenten) en 'afbrekers'(onaardige opmerkingen) zijn en hiermee geoefend. Ook hebben de kinderen het gehad over het hebben van je eigen mening, hoe je die kunt verdedigen en ook dat die mag veranderen als je overtuigd wordt. Bij de mededelingen vindt u een verslag van deze eerste lessen met werk van de kinderen. het verslag is in twee delen, hier vindt u het werk van de groepen 1 t/m 4, en hier dat van 4/5 t/m 8.

_______________________________________________________________________________

Helaas hebben ook wij er mee te maken, een groot tekort aan leerkrachten. dat betekent dat we bij ziekte de kinderen soms moeten verdelen of dat ze verschillende invallers in één week hebben. Een onwenselijke en zorgelijke situatie. Deze situatie is deels ontstaan doordat het vak van leerkracht niet aantrekkelijk genoeg is om voldoende mensen te trekken die het willen beoefenen; de werkdruk is hoog en het salaris in vergelijking met het voortgezet onderwijs of bedrijfsleven erg laag. Voor deze twee zaken maken de scholen en besturen zich nu hard. Er móet geld bij om te voorkomen dat we straks geen mensen meer voor de klas hebben.

Om deze reden sluiten we donderdag 5 oktober, op de dag van de leraar, de school. We staken en gaan naar Den Haag om ons ongenoegen kenbaar te maken. De kinderen hebben donderdag dus geen les zoals u vorige week ook in de brief hebt kunnen lezen. We zijn blij met de steun die we hiervoor van u kregen.

________________________________________________________________________________

 In de ouderkamer zijn regelmatig activiteiten die voor u als ouder zijn bedoeld. Hieronder een greep uit de komende activiteiten:

vrijdag 3 oktober - 8.30- 9.00 uur: koffie met directie  9.00- 10.00 uur met aansluitend iemand van OCO (de Onderwijs Consumenten Organisatie) over de 10 minuten gesprekken, waar zijn ze voor en hoe bereid ik mij daar op voor? 

vrijdag 6 oktober - 8.30 - 9.30 uur: diëtiste van Jumpin: hoe maak je lekkere en gezonde traktaties?

dinsdag 10 oktober - 8.45 - 10.00 uur: OBA (bibliotheek) : hoe leuk en belangrijk is voorlezen?

dinsdag 31 oktober - 8.45 - 11.15 uur: Rode Kruis: start cursus Heldin 5 bijeenkomsten  die bestaan uit communicatie vaardigheden vergroten, eigen talenten ontdekken, EHBO training en wordt afgesloten met een certificaat.

Elke maandag en donderdag ochtend is er Nederlandse les in de ouderkamer.

Voor verder informatie over de bijeenkomsten en cursus kunt u terecht bij oudercontactmedewerker Inge.

______________________________________________________________________________________

De link naar deze nieuwsbrief is naar de ouders verzonden via Parro. Dit is een app en website waar ouders een beveiligde verbinding met school hebben. We gebruiken parro om de nieuwsbrief en andere brieven te delen maar wekelijks ook om de mooie momenten van de groep met u te delen en soms om hulp te vragen voor bijvoorbeeld het begeleiden bij een uitje. Parro kunt u als app downloaden als u een smartphone hebt of als webpagina (parrotalk) op de computer. U moet voor de communicatie via parro worden uitgenodigd door de leerkracht, zij stuurt u dan een link waardoor u gekoppeld wordt aan de groep. Als u dit nog niet heeft gedaan, neemt u dan even contact op met de leerkracht van de groep dan weet u zeker dat u niets mist.

_____________________________________________________________________________________

Binnenkort starten weer de naschoolse activiteiten. de kinderen hebben zich kunnen aanmelden voor verschillende sporten en andere cursussen. daar is dankbaar gebruik van gemaakt en we hopen dat iedereen veel plezier zal hebben bij de verschillende cursussen. Houdt u het prikbord bij de hoofdingang in de gaten? Als er tussentijds andere activiteiten zijn voor de kinderen vindt u de informatie daar.

_________________________________________________________________________________

Ellen hagemeijer.jpgELLEN HAGEMEIJER Ouder- en kindadviseur

T: 06 578 73 760  M: e.hagemeijer@oktamsterdam.nl

Wat doet een Ouder- en kindadviseur:

*          Ondersteunt u bij het opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van uw kind(eren).

*          Aanvragen sportfonds of cultuurfonds.

*          Verwijst u of uw kind(eren) door naar andere hulp, alleen als dit nodig is.

Wanneer ben ik op school?

Elke maandag van 8.30-12.00 U kunt ook bellen voor een afspraak.

Ik werk niet voor de school. Ik werk voor het ouder- en kindteam. Ons doel is om ouders in deze wijk zo goed mogelijk, zo kort mogelijk en zo passend mogelijk te helpen wanneer zij vragen hebben over het opvoeden, ontwikkelen of opgroeien van hun kinderen.

____________________________________________________________________________________________________

Dit jaar nemen wij deel aan de actie van Jumbo, 'Sparen voor je school'. De jumbo op het buikslotermeerplein heeft een bedrag van ruim 11.000,- beschikbaar gesteld voor de scholen in de buurt. Van 4 oktober t/m 21 november ontvangt u bij elke €10,- aan boodschappen een voucher met een code. Als u deze inlevert op school of in de brievenbus van de Bekkersschool in de winkel kunnen wij deze codes scannen. Aan het einde wordt gekeken hoeveel codes iedere deelnemende school heeft gespaard en wordt het bedrag verdeeld over deze scholen. Uiteraard krijgt de school met de meeste codes het meeste geld. Spaart u met ons mee? De inleverbox komt in de hal te staan.

 ___________________________________________________________________________________

Wij vinden het belangrijk dat de school goed toegankelijk is én vooral veilig in geval van een eventuele ontruiming. Om die reden hebben we in overleg met de brandweer afgesproken dat we kinderwagens slechts beperkt toestaan in de school. Uw baby mag uiteraard lekker in de wagen blijven liggen en zo mee de school in om het ouders broertje of zusje weg te brengen. Zodra uw kind echter oud genoeg is om te zitten en dus niet meer in de kinderwagen of maxi-cosi naar school komt vragen wij u de wagen te parkeren onder de trap en uw kind op de arm of aan de hand mee te nemen de school in.

Mocht dit om medische redenen niet kunnen dan kunt u dit bespreken met Marijke, de directeur. U krijgt dan een oranje bandje om de kinderwagen zodat wij weten dat u toestemming heeft om deze mee de school in te nemen zolang dat nodig is. Zorgt u er wel steeds voor dat kinderwagens de in- en uitgangen niet blokkeren?

Foto's

We horen bij elkaar in groep 8
baby's welkom in de kinderwagen of 'maxi-cosi'
Kan je kindje zitten, dan de wagen onder de trap parkeren.

Video's

Meer informatie