Vertraging oplevering schoolplein en start Citotoetsen

  • Gemaakt op: 18-5-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Marion Schram
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Schoolplein
Deze vakantie is hard gewerkt aan (de start van) het nieuwe plein. Achter de school kan gespeeld worden en  de trampoline is met veel plezier in gebruik genomen. Deze week zal nog gewerkt worden aan het plein aan de voorkant van de school. Na het Pinksterweekend zal er weer gespeeld kunnen worden op het nieuwe plein. Gekleurde lijnen worden in de zomervakantie op het plein getekend. Zo kan het plein gebruikt worden voor verschillende spellen en sporten.
 
Citotoetsen
Vanaf woensdag 20 mei zal er in de groepen 3 tot en met 7 gestart worden met het afnemen van de citotoetsen. In de planning is rekening gehouden met de komende vrije dagen en de avondvierdaagse.  Het afnemen van de toetsen zal dus verspreid, over de komende weken, plaatsvinden. De kinderen hoeven zich hier niet op voor te bereiden. Als de kinderen het gevoel hebben dat het een gewone schooldag is dan gaan ze de toetsen zo ontspannen mogelijk starten. Over de afname bij de kleuters ontvangen de ouders deze week nog een brief.
 
Pinksterweekend
Volgende week maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij in verband met Pinksteren. 

 

Foto's

Video's

Meer informatie