Nieuwsbrief 24 april 2015

  • Gemaakt op: 24-4-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Marion Schram
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​

Agenda

24 april                                                      Koningsspelen ! School van 8:45 tot 14:00 uur

27 april                                                      Koningsdag (alle leerlingen vrij)

Vrijdag 1 mei t/m zondag 17 mei   Studiedag en meivakantie

18 mei                                                       Alle leerlingen weer naar school

Ma 25 en di 26 mei                                Vrij ivm Pinksteren

27, 28 en 29 mei                                     Kamp groep 8

1 t/m 4 juni                                              Avondvierdaagse

11 en 12 juni                                           Schoolreisjes      

De Citotoetsen zijn achter de rug. Alle leerlingen van groep 8 hebben hard gewerkt!
Het was een gezellige dag met prachtig weer, de Koningsspelen!  Allen dank voor jullie goede hulp! Nu genieten  van de Koningsdag en het weekend.

Nieuw schoolplein

Tijdens de meivakantie zal het nieuwe schoolplein van de Mgr Bekkersschool gerealiseerd worden. Op de website kunt u een plattegrond vinden van hoe het schoolplein eruit komt te zien. Er komen tegels op het plein en er zullen enkele bomen worden geplaatst. Er zal een 'kiss and ride' plek komen (een plek waar auto's even kunnen stoppen om kinderen uit te laten stappen) en het fietsenrek wordt verplaatst. Aan de andere kant van het schoolgebouw zullen enkele speeltoestellen geplaatst worden. Ook zal getracht worden om een rand om de zandbak bij de kleuters te realiseren.

Als het speelplein helemaal af is, krijgen alle groepen een buitenspeeltas. Dit zijn tassen met buitenspeelmateriaal dat is afgestemd op de leeftijd van de groepen. Met het materiaal van deze tassen spelen de kinderen nu al tijdens de gymlessen zodat ze leren en ontdekken wat ze allemaal met het speelmateriaal buiten kunnen doen. 

KIDS

U heeft ons nieuwe kunstwerk misschien  gezien. Het kunstproject Kunst in de School (KIDS) op de Mgr. Bekkersschool was een daverend succes! Ruim twintig kinderen uit alle groepen deden mee. In het trappenhuis hangt nu het resultaat; een enorm kleurrijk kunstwerk met De Vreedzame Wijk als thema. De kunstdocenten van Droogdok werken momenteel met een tweede groep kinderen aan een nieuw kunstwerk voor de buitenkant van de school. Binnenkort meer hierover.  Met dank aan Stichting Wijsneus. 

Wij worden een Gezond Schoolgebouw

Onze school doet mee aan Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2015. Dit betekent dat er met geld van de gemeente en van het schoolbestuur maatregelen worden getroffen om de hoeveelheid lucht en licht in de leslokalen te verbeteren, zodat wij een beter binnenklimaat krijgen. Daarnaast verbeteren de energieprestaties van ons gebouw doordat energiebesparende en -opwekkende maatregelen (zonnepanelen) worden toegepast.

De maatregelen worden in de zomervakantie uitgevoerd. De voorbereidende en afsluitende werkzaamheden kunnen overlast geven, wij vragen hiervoor jullie medewerking en begrip. Op de posters in de school wordt het project toegelicht.

Continu rooster en naschoolse opvang

Afgelopen week heeft u een enquête ontvangen van Combiwel. Via deze enquête wordt onderzocht aan welke naschoolse opvang bij een continu rooster behoefte is. We willen Combiwel vragen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen door maatwerk te bieden. Wilt u deze enquête invullen en aan de leerkracht geven vóór woensdag 29 april as. In de meivakantie kan dan bekeken worden hoe de naschoolse opvang ingevuld moet worden.

Afsluiting thema 'alles groeit'

De groepen 1/2 zijn ter afsluiting van het thema 'alles groeit' naar de schooltuinen geweest. Daar hebben we een speurtocht via het kabouterpad gelopen. Onderweg zijn we veel plantjes en bomen tegen gekomen. Ook hebben we een bijenkorf, kikkervisjes en vogelnestjes gezien. De kinderen hebben erg genoten en veel geleerd.

 

​Nieuwsbrief over de Koningsspelen, het nieuwe schoolplein, ons nieuwe kunstwerk en 'Wij worden een gezonde school".

Foto's

Video's

Meer informatie